Văn phòng Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy

03:14 PM 18/02/2020 |   Lượt xem: 183 |   In bài viết | 

VĂN PHÒNG BAN CÁN SỰ ĐẢNG VÀ ĐẢNG ỦY

 
Nguyễn Thu Minh
Chánh Văn phòng
     

 

Trần Tuấn Anh
Phó chánh Văn phòng

 

 

(Thông tin được cập nhật đến ngày 18/02/2020, khi có sự thay đổi, đề nghị gửi về: banbientap@cema.gov.vn)