Văn phòng Ban cán sự đảng

12:00 AM 30/05/2021 |   Lượt xem: 1777 |   In bài viết | 

VĂN PHÒNG BAN CÁN SỰ ĐẢNG ỦY BAN DÂN TỘC

 
 
 
Nguyễn Thu Minh
Chánh Văn phòng
 
 

(chờ bổ sung ảnh)

Hà Trọng Nghĩa
Phó Chánh Văn phòng