Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 26/01/2007
Văn hóa là động lực phát triển kinh tế - xã hội

Bá Thước là một huyện miền núi nằm về phía Tây Bắc, cách thành phố Thanh Hoá 120 km, nơi đây có 3 dân tộc Thái, Mường, Kinh cùng chung sống. Huyện có tổng số dân 101.107 người, ở 23 xã, thị trấn với 221 làng bản.

Với địa hình đa dạng phức tạp bởi sự chia cắt của sông, suối, đồi, núi nên giao thông đi lại hết sức khó khăn đặc biệt mùa mưa lũ thời tiết khắc nghiệt lốc xoáy thường xuyên xảy ra. Kinh tế giữa các vùng trong huyện phát triển không đồng đều, số xã đặc biệt khó khăn chiếm tới 50%. Những trở ngại đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển văn hoá, xã hội trong huyện.
Để từng bước nâng cao trình độ dân trí, cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, Huyện uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc huyện đã đề ra nhiều chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng đời sống văn hoá cơ sở, đặc biệt là xây dựng làng văn hoá và gia đình văn hoá, coi đó là nhiệm vụ cấp bách của Đảng bộ và nhân dân trong huyện. Bởi vì muốn thực hiện công cuộc đổi mới thành công phải đẩy mạnh phát triển kinh tế đi đôi với xây dựng phát triển văn hoá.

Nghị quyết Trung ương lần thứ 5 khoá VIII đã khẳng định “Văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội vừa là mục tiêu vừa là động lực phát triển kinh tế - xã hội”. Thấm nhuần tinh thần ấy và để đông đảo các tầng lớp quần chúng nhân dân hưởng ứng, ủng hộ nên công tác tuyên truyền được đặt lên hàng đầu, những nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hoá” và xây dựng làng văn hoá được tuyên truyền đến tận người dân, để dân biết, dân bàn và dân cùng tham gia thực hiện. Huyện uỷ, Uỷ ban nhân dân huyện đã chỉ đạo tổ chức thành lập các ban chỉ đạo xây dựng làng văn hoá ở các cấp nhằm giúp cho cấp uỷ và chính quyền tổ chức thực hiện có hiệu quả. Đến nay tất cả 23 xã, thị trấn đã có ban chỉ đạo và có 221 ban vận động ở 221 làng bản thường xuyên hoạt động sâu sát gắn bó với phong trào ở cơ sở.

Trong xây dựng làng văn hoá có một nội dung không thể thiếu đó là xây dựng quy ước. Quy ước này thể hiện đầy đủ nội dung tiêu chuẩn của làng văn hoá nhằm vừa phát huy được bản sắc văn hoá truyền thống của đồng bào dân tộc ở quê hương, thuần phong mỹ tục của làng của bản, vừa phù hợp với luật pháp hiện hành. Quy ước dự thảo được các trưởng lão, trưởng họ tộc có uy tín và nhân dân trong làng bàn bạc đóng góp ý kiến, không gò ép áp đặt. Quy ước làng văn hoá đã được dân chủ bàn bạc nên nhanh chóng đi vào cuộc sống của nhân dân. Chính nhân dân là người thực hiện mang lại hiệu quả thiết thực góp phần phát triển kinh tế, nâng cao đời sống văn hoá tinh thần, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đảng bộ huyện xác định lấy Chi bộ Đảng là hạt nhân lãnh đạo vận động quần chúng nhân dân trong đó đảng viên phải gương mẫu đi đầu. Các tổ chức, đoàn thể, mặt trận, thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, hội nông dân… làm nòng cốt. Dòng họ làm động lực thúc đẩy phong trào đồng thời đề cao vai trò trách nhiệm của trưởng thôn, bản trong điều hành quy ước.

Nêu cao trách nhiệm của từng gia đình trong việc xây dựng và bồi dưỡng con cháu của mình có nếp sống văn hoá làm cho từng gia đình thực sự là tổ ấm của mỗi người và là tế bào lành mạnh của xã hội.

Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hoá” đã ngăn chặn được các hủ tục lạc hậu trong việc cưới, việc tang. Ngăn chặn mê tín dị đoan, làm cho văn hoá mới thấm sâu vào từng khu dân cư. Mặt khác từng gia đình, từng người dân nâng cao cách ứng xử có văn hoá trong mọi hoạt động kinh tế - xã hội và sinh hoạt của cộng đồng, tạo điều kiện để nhân dân ngày càng nâng cao trình độ nhận thức và trách nhiệm trong việc xây dựng đời sống văn hoá. Đến hết năm 2006, toàn huyện đã có 171 làng văn hoá trong đó có 23 cơ quan và 2 xã, 35 làng được công nhận làng văn hoá cấp tỉnh, 79 làng bản, cơ quan được công nhận làng văn hoá cấp huyện, nhiều xã không có người sinh con thứ 3, tỉ lệ gia đình được công nhận gia đình văn hoá các cấp đạt 66%. Huyện đã lựa chọn được 18 làng tiêu biểu để biểu dương nhân rộng cho các làng noi theo. Toàn huyện có 161 đội bóng đá nam, 90 đội bóng đá nữ, 150 đội văn nghệ, các đội bóng, đội văn nghệ thường xuyên hoạt động sôi nổi. Kết quả từ phong trào các văn hoá thể thao cho thấy nếu phát huy vai trò tích cực của làng, của bản thì không riêng gì phong trào xây dựng nếp sống văn hoá mà các phong trào khác cũng được đẩy mạnh phát triển. Lòng tin của nhân dân vào Đảng, vào chính quyền được củng cố và người dân tin vào nghị lực của mình, không chấp nhận đói nghèo, lạc hậu, quyết tâm xoá đói giảm nghèo từ chính trí tuệ và sức lực của mình, làm giàu trong tình làng nghĩa xóm. Người dân biết chia sẻ cho nhau từng đồng vốn, mách bảo nhau từng kinh nghiệm làm ăn, giúp đỡ nhau từng con giống, biết áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, trồng trọt quyết tâm xây dựng một cộng đồng hoà thuận nhân ái, lấy truyền thống tốt đẹp của làng để hoà giải những bất đồng, xích mích trong cộng đồng, lấy pháp luật làm chuẩn mực trong cuộc sống của mỗi người. Không những biết cùng nhau đoàn kết, xây dựng đời sống văn hoá mới mà nhân dân các dân tộc huyện Bá Thước còn cùng nhau chắt chiu quyên góp ủng hộ giúp đỡ những gia đình gặp hoàn ảnh khó khăn khi bị thiên tai, bão lũ, bị nhiễm chất độc da cam hoặc nghèo khó không nơi nương tựa. Năm 2006, số tiền ủng hộ khắc phục thiên tai, bão lụt, cứu trợ chất độc màu da cam là: 520 triệu đồng; xây dựng nhà tình thương 25 ngôi nhà trị giá 420 triệu đồng, giúp công, giúp tiền trên 900 triệu đồng cho đối tượng nghèo. Riêng cơn bão số 6 toàn huyện đã quyên góp 500 triệu đồng gửi vào ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lụt.

Trên 20 năm thực hiện sự nghiệp đổi mới của Đảng trên quê hương Bá Thước đã làm diện mạo nông thôn miền núi thay đổi, kinh tế hàng năm tăng trưởng, an ninh chính trị, trật tự xã hội được ổn định, đời sống tinh thần được cải thiện. Những kết quả đạt được có sự đóng góp không nhỏ từ phong trào xây dựng nông thôn mới của Đảng bộ và nhân dân trong huyện Bá Thước. Trong những ngày xuân 2007, mùa xuân của đổi mới và hội nhập mới thấy hết những nỗ lực vươn lên vượt qua khó khăn của một huyện miền núi còn nhiều thiếu khó. Và cũng thật vui, thật trân trọng khi mỗi người dân Bá Thước đã ý thức được rằng văn hoá là động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Lê Bá Chế
Phó Chủ tịch UBND huyện Bá Thước

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách: 62
Thành viên: 0
Tổng số: 62
Số người truy cập: 49,682,743


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.5 secs