Vụ Địa phương I

02:13 AM 22/12/2015 |   Lượt xem: 6518 |   In bài viết | 

Tên đơn vị: Vụ Địa phương I

Địa chỉ: Số 141 Hoàng Hoa Thám - Ba Đình  - Hà Nội

Điện thoại: 024. 38231555

Email: vudiaphuong1@cema.gov.vn

Quyết định số 240/QĐ-UBDT ngày 09/5/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Địa phương I

 
 Nguyễn Quang Đức
 Vụ trưởng
 

Tráng A Dương
Phó Vụ trưởng

Ma Thế Luận
Phó Vụ trưởng


 

(Xin bổ sung ảnh sau)
 

Phạm Thúy Hà
Phó Vụ trưởng