Tìm kiếm
Skip portlet Portlet Menu
 
Tin nổi bật
Skip portlet Portlet Menu
Văn phòng Chính phủ vừa ra Thông báo số 286/TB-VPCP truyền đạt Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và Ủy ban Dân tộc.  
 
 

 THÔNG BÁO HỘI ĐỒNGTHI TUYỂN CÔNG CHỨC

Đối với thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2014 

1. Nội dung Thông báo số 26/TB-HĐTTCC ngày 18/7/2014 xem tại đây

2. Danh sách thí sinh ở từng nhóm thi (kèm theo Thông báo số 26) xem tại đây

3. Danh sách tổng hợp thí sinh dự thi (kèm theo Thông báo số 26) xem tại đây

4. Danh mục tài liệu giới hạn (kèm theo Thông báo số 26) xem tại đây
5. Danh mục tài liệu ôn tập kỳ thi tuyển công chức (kèm theo thông báo số 25/TB-HĐTTCC ngày 4/7/2014) xem tại đây

 
Hỏi đáp-Chính sách
Skip portlet Portlet Menu
 
Chủ trương - Chính sách
Skip portlet Portlet Menu
Nghiên cứu - Trao đổi
Skip portlet Portlet Menu
Ý kiến từ cơ sở
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
chương trình dự án
Skip portlet Portlet Menu