Bộ TT&TT: Hướng dẫn nội dung thông tin tuyên truyền trong các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025

08:46 AM 05/04/2022 |   Lượt xem: 177 |   In bài viết | 

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Phạm Anh Tuấn cho biết: Trong giai đoạn 2021 -2025, Chính phủ có 3 chương trình MTQG được triển khai thực hiện. Đó là Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: 2021 - 2025; Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững.

Đây là 3 Chương trình MTQG trọng điểm, sẽ góp phần thay đổi diện mạo, đời sống KT-XH cả nước, cũng như vùng DTTS và miền núi. Để thực hiện hiệu quả các Chương trình, Bộ TT&TT đã xây dựng các văn bản  hướng dẫn gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương để triển khai thực hiện trong thời gian tới. Hội thảo là dịp để các cơ quan, đơn vị, địa phương góp ý cho Bộ TT&TT để hoàn thiện các văn bản hướng dẫn phù hợp và bảo đảm tính khả thi để triển khai các nội dung thông tin truyên truyền trong các chương trình MTQG.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn phát biểu khai mạc Hội nghị

Theo báo cáo của Bộ TT&TT, thực hiện nội dung thông tin truyền thông trong các chương trình MTQG, Bộ TT&TT xây dựng Dự thảo hướng dẫn thực hiện từng chương trình.

Cụ thể với nội dung TT&TT trong Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: 2021 - 2025, nội dung thông tin bao gồm: Sản xuất nội dung phục vụ công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại (sản xuất phát hành, phát sóng các sản phẩm thông tin đối ngoại bằng tiếng Việt, tiếng nước ngoài, tiếng dân tộc); bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại cho cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới; hội nghị, hội thảo, chương trình, giao lưu quốc tế giới thiệu hình ảnh đất nước và thành tựu phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi trong nước và ngoài nước.

Nguyên tắc thực hiện các nội dung TT&TT trong giai đoạn này có 3 Chương trình MTQG nên các chương trình tuyên truyền phải không trùng lặp với nội dung thực hiện ở các chương trình, đề án sử dụng ngân sách nhà nước khác. Phân định rõ phạm vi nội dung đầu tư, trách nhiệm quản lý; phù hợp với khả năng tiếp cận của người dân ở khu vực nông thôn, phù hợp với đặc thù khu vực; bảo đảm hiệu quả đầu tư, tránh lãng phí.

Đại biểu phát biểu góp ý tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã góp ý về các dự án truyền thông từ cơ sở vật chất, trang thiết bị đến nguồn nhân lực để triển khai thực hiện các nội dung thông tin. Bên cạnh đó, cần tăng cường các yếu tố định lượng trong các dịch vụ báo chí, truyền thông, xây dựng các thông tư, nghị định hướng dẫn thực hiện các chương trình mục tiêu…

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn cho biết: Bộ ghi nhận các ý kiến đóng góp hoàn thiện các nội dung thông tin, triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu cần có sự lồng ghép triển khai các chương trình, tránh chồng chéo, trùng lắp. Bên cạnh đó, Bộ cũng đề xuất các bộ, ngành chủ quản chương trình cần ưu tiên phân bổ kinh phí cho mảng TT&TT để phục vụ công tác tuyên truyền đạt hiệu quả.