Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
786/GM-VP 20/10/2023 Giấy mời dự họp lãnh đạo Ủy ban giao ban tuần 43 và nghe báo cáo tiến độ, kết quả triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm (14h00 ngày 23/10/2023)
734/QĐ-UBDT 12/10/2023 Quyết định V/v Ban hành Nội quy sử dụng các tầng hầm tòa nhà trụ sở Ủy ban Dân tộc số 349 Đội Cấn, Ba Đình Hà Nội
730/QĐ-UBDT 10/10/2023 Quyết định V/v sửa đổi, bổ sung Quyết định số 927/QĐ-UBDT ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Ủy ban Dân tộc
723/QĐ-UBDT 06/10/2023 Quyết định thành lập Tổ giúp việc triển khai nhiệm vụ của Hội đồng điều phối vùng Tây Nguyên
1786/TB-UBDT 04/10/2023 Thông báo V/v nộp hồ sơ tham gia tuyển chọn thực hiện chính sách đặt hàng cung cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2023 - 2025 theo Quyết định số 752/QĐ-TTg, ngày 23/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ năm 2024

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số truy cập: