Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1032/TB-UBDT 14/08/2020 Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại buổi làm việc với Vụ Địa phương I về xây dựng Dự án đầu tư phát triển nhóm dân tộc rất ít người, nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn giai đoạn 2021 - 2025
1013/UBDT-KHTC 13/08/2020 V/v tham gia ý kiến đối với Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
1019/BC-UBDT 13/08/2020 Báo cáo Kết quả 6 năm (năm 2015 và giai đoạn 2016-2020) thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2020
1022/UBDT-PC 13/08/2020 V/v góp ý dự thảo Nghị quyết về chính sách phát triển nghề công chứng
1026/UBDT-PC 13/08/2020 V/v phối hợp tổ chức các hoạt động của Quyết định số 1163/QĐ-TTg năm 2020

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số truy cập: