Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
386/UBDT-KHTC 19/04/2019 V/v góp ý dự thảo phiếu hỏi điều tra thu thập thông tin thực trạng kinh tế - xã hội 53 DTTS 2019
388/UBDT-KHTC 19/04/2019 V/v đề xuất, điều chỉnh, bổ sung tiêu chí phân loại doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg
389/UBDT-ĐPI 19/04/2019 V/v khảo sát thực tế xây dựng Đề án theo Nghị quyết số 137/NQ-CP
09/TTR-UBDT 19/04/2019 Tờ trình Về tiếp đoàn Bộ trưởng Bộ Lễ nghi và tôn giáo Campuchia đến chào xã giao
392/UBDT-CSDT 19/04/2019 V/v đăng cổng thông tin điện tử

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

Ban Dân tộc các tỉnh.

Bộ, ban ngành

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số truy cập: