Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1473/UBDT-TT 30/10/2020 V/v Báo cáo kết quả công tác phòng, chống ma túy, HIV/AIDS, mại dâm, mua bán người năm 2020
1475/UBDT-KHTC 30/10/2020 V/v lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định về kê khai, nộp và quản lý phí dịch vụ thanh toán trong hoạt động của Kho bạc Nhà nước
1469/GM-UBDT 29/10/2020 Giấy mời Dự hội nghị tập huấn tuyên truyền, phổ biến, tư vấn, đối thoại về chính sách pháp luật Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm y tế hộ gia đình trong vùng đồng bào DTTS năm 2020
1472/UBDT-ĐPI 29/10/2020 V/v phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn, tuyên truyền về bảo hiểm xã hội tự nguyện và Bảo hiểm y tế hộ gia đình
632/QĐ-UBDT 29/10/2020 Quyết định Về việc tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc"

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số truy cập: