Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1568/BC-UBDT 15/10/2021 Báo cáo Kết quả theo dõi thi hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng
1561/TB-UBDT 14/10/2021 Thông báo Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân tộc 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021
1523/BC-BCĐ 10/10/2021 Báo cáo nhanh Bộ trưởng, Chủ nhiệm tình hình phòng, chống dịch Covid-19 tính đến hết ngày 09/10/2021
1516/GM-UBDT 09/10/2021 Giấy mời dự đưa tin Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2021 và ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025 giữa Ban Thưởng trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban Dân tộc
403/VPUB-HCTK 07/10/2021 V/v thông báo danh sách đại biểu dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân tộc 9 tháng đầu năm và trọng tâm công tác 3 tháng cuối năm 2021

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số truy cập: