Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1215/UBDT-KHTC 23/10/2019 V/v lấy ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 43/2018/TT-BTC
780/QĐ-UBDT 23/10/2019 Quyết định Về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho những 05 tập thể, 20 cá nhân nhân dịp Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Đồng Nai lần thứ III, năm 2019.
781/QĐ-UBDT 23/10/2019 Quyết định Về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho những 05 tập thể, 22 cá nhân nhân dịp Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Hậu Giang lần thứ III, năm 2019.
782/QĐ-UBDT 23/10/2019 Vê việc Quyết định tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho những 05 tập thể, 19 cá nhân nhân dịp Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Ninh Bình lần thứ III, năm 2019.
783/QĐ-UBDT 23/10/2019 Quyết định phê Phê duyệt Kế hoạch Phối hợp thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững năm 2019

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số truy cập: