Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
422/UBDT-KHTC 10/04/2020 Công văn gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tham gia ý kiến đối với nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
161/QĐ-UBDT 08/04/2020 Quyết định Thành lập Hội đồng dự án bảo vệ môi trường thực hiện năm 2020 - 2021 do Trung tâm tư vấn chuyển giao KHCN, bảo vệ môi trường vùng dân tộc và miền núi, Học viện Dân tộc chủ trì thực hiện.
415/UBDT-KHTC 08/04/2020 V/v tham gia ý kiến đối với nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
417/UBDT-KHTC 08/04/2020 V/v góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung của 02 Thông tư quy định thu phí trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường
418/UBDT-KHTC 08/04/2020 V/v góp ý về dự thảo thông tư hướng dẫn về lệ phí môn bài

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số truy cập: