Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
27/GM-UBDT 24/04/2017 Tham dự Hội thảo góp ý Dự thảo Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về ban hành Bộ Công cụ đánh giá đề án chính sách phát triển kinh tế - xã hội đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi (Vụ, đơn vị thuộc UBDT; Ban Dân tộc các tỉnh)
40/BC-VP 24/04/2017 Kết quả công tác chỉ đạo, điều hành tuần thứ 17 và chương trình công tác tuần thứ 18 của Lãnh đạo Ủy ban
208/QĐ-UBDT 24/04/2017 Về việc tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc" (18 cá nhân Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc)
210/QĐ-UBDT 24/04/2017 Về việc cử công chức đi học cao học (ông Nguyễn Đức Đạt)
211/QĐ-UBDT 24/04/2017 Về việc cử công chức tham gia học lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 2

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

Ban Dân tộc các tỉnh

Bộ, ban ngành

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Khách đang truy cập:

Tổng số truy cập: