Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
353/TB-UBDT 16/03/2023 Thông báo V/v tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án bảo vệ môi trường bắt đầu thực hiện từ năm 2023 của Ủy ban Dân tộc
117/QĐ-UBDT 16/03/2023 Quyết định Ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 của Ủy ban Dân tộc
291/TB-UBDT 06/03/2023 Thông báo Tuyển dụng viên chức quản lý năm 2023
182/TB-UBDT 17/02/2023 Thông báo Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm tại cuộc làm việc với Vụ Tuyên truyền về Đề án tiếp tục thực hiện chính sách “Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí và nghiên cứu đổi mới hình thức cung cấp thông tin phù hợp với điều kiện đặc thù của vùng đồng bào DTTS và MN, vùng đặc biệt khó khăn” giai đoạn 2023- 2025
183/TB-UBDT 17/02/2023 Thông báo Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm tại cuộc làm việc với Vụ Dân tộc thiểu số về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ tổng kết 05 năm, xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 12/2018/QĐ- TTg ngày 06/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ và tổ chức Chương trình Biểu dương, tôn vinh người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số truy cập: