Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
623/BC-UBDT 23/04/2022 Báo cáo Kết quả thực hiện công tác dân tộc quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022
616/TB-UBDT 22/04/2022 Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại cuộc họp về tháo gỡ những khó khăn trong thực hiện chính sách liên quan đến Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 612/QĐ-UBDT của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
616/TB-UBDT 22/04/2022 Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm tại cuộc làm việc tháo gỡ khó khăn trong thực hiện chính sách liên quan đến Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 612/QĐ-UBDT của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
471/TB-UBDT 01/04/2022 Thông báo Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm tại cuộc họp Lãnh đạo Ủy ban về công tác chuẩn bị chương trình làm việc của đồng chí Chủ tịch Quốc hội với Uỷ ban Dân tộc và góp ý đối với dự thảo Báo cáo tại Chương trình làm việc
446/TB-UBDT 29/03/2022 Thông báo Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm tại cuộc họp Lãnh đạo Uỷ ban

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số truy cập: