Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
21/TB-UBDT 06/01/2022 Thông báo Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm tại hội nghị tổng kết công tác cơ quan, công tác xây dựng Đảng và công tác Công đoàn cơ quan Ủy ban năm 2021
20/TB-UBDT 06/01/2022 Thông báo Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm tại cuộc hội ý Lãnh đạo Ủy ban tuần 01 năm 2022
559/TB-VP 31/12/2021 V/v Thông báo Chương trình làm việc của Bộ trưởng, Chủ nhiệm từ ngày 04/01/2022 đến hết ngày 28/01/2022
2084/GM-UBDT 29/12/2021 Giấy mời Dự Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Ủy ban Dân tộc và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
1984/TB-UBDT 14/12/2021 Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm tại cuộc hội ý lãnh đạo Ủy ban tuần 51

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số truy cập: