Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1071/UBDT-KHTC 20/09/2019 V/v lấy ý kiến cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Hoa Hòa Bình
1072/UBDT-KHTC 20/09/2019 V/v tổ chức lễ ra quân và chỉ đạo Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 DTTS năm 2019
1075/UBDT-PC 20/09/2019 V/v Góp ý dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy
1076/UBDT-PC 20/09/2019 V/v kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
1073/UBDT-PC 20/09/2019 V/v kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số truy cập: