Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
643/QĐ-UBDT 28/09/2021 Quyết định V/v tặng Kỷ niệm chương " Vì sự nghiệp phát triển các Dân tộc"
642/QĐ-UBDT 28/09/2021 Quyết định Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc ban Chỉ đạo Ứng dụng công nghệ thông tin của Ủy ban Dân tộc
645/QĐ-UBDT 28/09/2021 Quyết định ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 5 năm 2021-2025
1398/BC-BCĐ 25/09/2021 Báo cáo nhanh Bộ trưởng, Chủ nhiệm tình hình phòng, chống dịch Covid-19 tính đến hết ngày 23/9/2021
1399/BC-BCĐ 25/09/2021 Báo cáo nhanh Bộ trưởng, Chủ nhiệm tình hình phòng, chống dịch Covid-19 tính đến hết ngày 24/9/2021

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số truy cập: