Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
720/UBDT-KHTC 28/07/2016 V/v thực hiện Nghị định số 13/2006/NĐ-CP của Chính phủ và góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 13/2006/NĐ-CP
80/GM-UBDT 28/07/2016 Dự họp Lãnh đạo Ủy ban với thủ trưởng các Vụ, đơn vị về kiểm điểm kết quả thực hiện công tác tháng 7 năm 2016
721/UBDT-KHTC 28/07/2016 V/v góp ý dự thảo Nghị định quy định về việc xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển, vùng biển Việt nam.
412/QĐ-UBDT 28/07/2016 Thành lập đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính và thực hiện quy chế dân chủ
711/UBDT-VP 27/07/2016 V/v tăng cường nắm tình hình và gửi báo cáo về công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc