Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
114/BC-UBDT 20/08/2019 Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2019
932/UBDT-KHTC 20/08/2019 V/v tham gia ý kiến dự thảo báo cáo Tình hình KTXH năm 2019, dự kiến Kế hoạch PTKTXH năm 2020.
933/UBDT-DTTS 20/08/2019 V/v phúc đáp công văn số 15/BTC-ĐHDTTS của BTC ĐH ĐB DTTS TP Hà Nội
934/UBDT-KHTC 20/08/2019 V/v góp ý kiến vào nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021 - 2030
935/UBDT-KHTC 20/08/2019 V/v góp ý kiến vào nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số truy cập: