Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
57/GM-UBDT 18/08/2017 V/v Hội nghị giao ban báo chí quý III và triển khai ký hợp đồng năm 2017 thực hiện Quyết định số 59/QĐ-TTg
823/UBDT-TT 17/08/2017 Về việc phối hợp tổ chức tập huấn tuyên truyền ATGT
492/QĐ-UBDT 17/08/2017 Phê duyệt Kế hoạch đón tiếp Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu
56/GM-UBDT 17/08/2017 Họp Tổ thẩm định nội dung, kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2017
494/QĐ-UBDT 17/08/2017 Phê duyệt Đề án đón Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước, Bộ Nội vụ Lào, Bộ Phát triển Xã hội và An ninh con người Vương quốc Thái Lan và tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về công tác dân tộc

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

Ban Dân tộc các tỉnh

Bộ, ban ngành

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Khách đang truy cập:

Tổng số truy cập: