09:01 AM 21/12/2017  Lượt xem: 3156
Nhân Kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 28 năm ngày ngày hội Quốc phòng toàn dân và 28 năm thành lập Hội CCB Việt Nam

 11:06 AM 15/12/2017  Lượt xem: 3838

 01:20 PM 14/12/2017  Lượt xem: 2918
Thực hiện Kế hoạch tổ chức "Lễ tuyên dương người có uy tín, nhân sĩ trí thức và doanh nhân tiêu biểu DTTS toàn quốc năm 2017", UBDT tổ chức Tọa đàm “Chính sách Dân tộc - Thành tựu và những vấn đề đặt ra”.

 01:13 PM 14/12/2017  Lượt xem: 2088
Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2017, Hội đồng Khoa học của UBDT tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Phương pháp luận nghiên cứu xã hội và thực tiễn áp dụng ở Việt Nam” do PGS.TS. Phạm Bích San trình bầy.

 01:02 PM 14/12/2017  Lượt xem: 2767
Họp báo về "Lễ tuyên dương người có uy tín, nhân sĩ trí thức và doanh nhân tiêu biểu DTTS toàn quốc năm 2017"

 11:12 AM 22/06/2017  Lượt xem: 3877
Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao trong năm 2017, Ủy ban Dân tộc triển khai xây dựng Đề án "Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ việc phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam" trình Thủ tướng Chính phủ.