1 ngày trước  Lượt xem: 17
Ngày 11 tháng 6 năm 2019, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng chủ trì buổi làm việc với Vụ Hợp tác Quốc tế về kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Sau khi nghe báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp;Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng kết luận như sau:

 02:19 PM 17/05/2019  Lượt xem: 109
Ngày 13/5/2019, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban đã chủ trì cuộc họp nghe Ban quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng , Vụ Kê hoạch - Tài Chính, Văn phòng Ủy ban báo cáo nội dung triển khai thực hiện tiến độ, phương án quản lý, vận hành trụ sở Ủy ban Dân tộc tại số 349 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.

 09:55 AM 11/04/2019  Lượt xem: 206
Ngày 27/3/2019, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn, Trưởng Ban Chỉ đạo quy chế dân chủ cơ sở của Ủy ban Dân tộc chủ trì cuộc họp kiểm điểm kết quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2018 và Quý I năm 2019

 10:36 AM 10/04/2019  Lượt xem: 206
Ngày 29/3/2019, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban đã chủ trì cuộc hội ý Lãnh đạo Ủy ban về kết quả công tác chỉ đạo điều hành tuần 13 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tuần 14.

 09:51 AM 12/03/2019  Lượt xem: 249
Ngày 05/3/2019, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban đã chủ trì cuộc họp thông qua Kế hoạch tổng thể tổ chức họp mặt, mừng Tết cổ truyền ChôlChnămThmây của đồng bào Khmer Nam bộ năm 2019.

 09:16 AM 12/03/2019  Lượt xem: 260
Ngày 05/03/2019, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban đã chủ trì cuộc họp cho ý kiến về Đề án Quản lý vận hành toàn nhà 349 Đội Cấn. Tham dự có các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Phan Văn Hùng, Lê Sơn Hải, Hoàng Thị Hạnh; đại diện lãnh đạo các Vụ, đơn vị: Tổ chức cán bộ, Kế hoạch-Tài chính; lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng (Giám đốc Đặng Hà Lự và Phó Giám đốc Nguyễn Văn Viên); lãnh đạo Văn phòng Ủy ban.

 05:11 PM 08/03/2019  Lượt xem: 233
Ngày 18/02/2019, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng đã chủ trì cuộc làm việc với Học viện Dân tộc về việc triển khai kế hoạch chi tiết nhiệm vụ công tác năm 2019 của Học viện và Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Tham dự có đại diện lãnh đạo Vụ Kế hoạch-Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ; Ban Giám đốc Học viện Dân tộc; lãnh đạo một số khoa, phòng, đơn vị thuộc Học viện Dân tộc.