02:03 PM 24/10/2022  Lượt xem: 7153
Sáng ngày 24/10, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh đã chủ trì họp giao ban Lãnh đạo Ủy ban để đánh giá kết quả công tác chỉ đạo, điều hành tuần 41, 42; triển khai các nhiệm vụ trọng tâm tuần 43 năm 2022. Tham dự phiên họp có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Lê Sơn Hải, Y Thông cùng lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc UBDT.

 09:55 PM 18/08/2022  Lượt xem: 6681
Chiều ngày 18/8, tại Trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đã chủ trì phiên họp nghe báo cáo tiến độ, kết quả xây dựng một số Thông tư của UBDT. Tham dự phiên họp có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải; tập thể lãnh đạo Vụ Tổng hợp và Vụ Pháp chế của UBDT.

 04:33 PM 15/08/2022  Lượt xem: 6883
Sáng 15/8, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đã chủ trì cuộc họp giao ban Lãnh đạo UBDT tuần 33 năm 2022. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Lê Sơn Hải, Hoàng Thị Hạnh; Y Thông, Y Vinh Tơr; lãnh đạo một số vụ, đơn vị trực thuộc UBDT.

 09:20 PM 02/08/2022  Lượt xem: 6790
Chiều ngày 02/8, tại Trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đã chủ trì buổi làm việc nghe báo cáo về Kế hoạch dự toán ngân sách năm 2022, xây dựng kế hoạch dự toán ngân sách năm 2023 của UBDT. Tham dự buổi làm việc có các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Lê Sơn Hải, Hoàng Thị Hạnh; cùng thủ trưởng các vụ, đơn vị trực thuộc UBDT.

 04:00 PM 15/06/2022  Lượt xem: 5962
Ngày 14/6/2022, đồng chí Hoàng Thị Hạnh Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc đã làm việc với Vụ Tuyên truyền về việc triển khai thực hiện Thông báo số 890/TB-UBDT ngày 08/6/2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban tại cuộc họp về chuẩn bị triển khai các dự án, tiểu dự án và các nội dung thuộc Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTD&MN năm 2022 do Uỷ ban Dân tộc quản lý và một số nhiệm vụ liên quan.

 03:34 PM 14/06/2022  Lượt xem: 6481
Ngày 13/6/2022, đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chủ trì Hội ý Lãnh đạo Ủy ban tuần 24.

 03:02 PM 22/04/2022  Lượt xem: 6953
Ngày 20 tháng 4 năm 2022, đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chủ trì cuộc làm việc về tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách liên quan đến Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 612/QĐ-UBDT của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.