12:00 AM 01/01/2021  Lượt xem: 95
Một số thông tin chuyên đề trên Cổng thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc

 01:02 AM 26/11/2020  Lượt xem: 2507
Danh mục văn bản liên quan Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020

 08:48 AM 08/11/2020  Lượt xem: 14396
Thực hiện các văn bản hướng dẫn về việc tổ chức lấy ý kiến với dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Dân tộc trân trọng giới thiệu 4 dự thảo văn kiện quan trọng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

 03:07 PM 06/11/2020  Lượt xem: 1433
Thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 của Ủy ban Dân tộc; các văn bản hướng dẫn về tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020 về Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật với mọi người” và ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải tại Tờ trình số 255/TTr-PC ngày 03/11/2020 của Vụ Pháp chế.

 10:39 AM 03/11/2020  Lượt xem: 1336
Ủy ban Dân tộc xin trân trọng thông báo thời gian, địa điểm diễn ra vòng Chung kết Hội thi tìm hiểu chính sách pháp luật giảm nghèo bền vững vùng dân tộc thiểu số khu vực Nam bộ, năm 2020. Cụ thể:

 02:41 PM 09/10/2020  Lượt xem: 15161
Dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ, Quyết định phê duyệt và Đề án kéo dài thời gian thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ đến năm 2025.