LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ (từ 16/7/2018 đến 20/7/2018)

Lãnh đạo
Vụ/đơn vị

Thứ 2
(16/7)

Thứ 3
(17/7)

Thứ 4
(18/7)

Thứ 5
(19/7)

Thứ 6
(20/7)

VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 

Vụ trưởng
Nguyễn Văn Nhuận
 Giải quyết công việc

Sáng: Dự lớp bồi dưỡng về CT Dân tộc

Chiều: Họp sơ kết 6 tháng Đảng ủy cơ quan UBDT
Dự lớp bồi dưỡng về CT Dân tộc Dự lớp bồi dưỡng về CT Dân tộc

Sáng: Dự hội ý công tác tuần của Lãnh đạo UB
-Trực tiếp báo cáo Bộ trưởng, CN về tổng hợp KH 2019 của UBDT

14h00: Hội ý lãnh đạo Vụ KHTC
Phó Vụ trưởng
Nguyễn Huy Duẩn
Giải quyết công việc Dự lớp bồi dưỡng về CT Dân tộc

Dự lớp bồi dưỡng về CT Dân tộc

Dự thông qua đề cương Đề án đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ người DTTS

Dự nghe báo cáo Bộ trưởng về tổng hợp KH 2019 của UBDT

14h00: Hội ý lãnh đạo Vụ KHTC
Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Xô
Giải quyết công việc Dự lớp bồi dưỡng về CT Dân tộc Đi công tác các tỉnh miền Trung Đi công tác các tỉnh miền Trung Đi công tác các tỉnh miền Trung

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Mạnh Huấn

Chỉ đạo công tác duyệt quyết toán các đơn vị dự toán thuộc UBDT Dự lớp bồi dưỡng về CT Dân tộc

Dự lớp bồi dưỡng về CT Dân tộc

Dự lớp bồi dưỡng về CT Dân tộc

Dự nghe báo cáo Bộ trưởng về tổng hợp KH 2019 của UBDT

14h00: Hội ý lãnh đạo Vụ KHTC

VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ 

Vụ trưởng
Cầm Văn Thanh
Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Chiều: Dự kiến  họp Hội đồng lương Họp giao ban Lãnh đạo UB
Phó Vụ trưởng
Lý Bình Huy
Giải quyết công việc Giải quyết công việc Tham gia lớp Tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn Tham gia lớp Tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn Tham gia lớp Tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn
Phó Vụ trưởng
Lù Thị Lai
Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Chiều: Dự kiến  họp Hội đồng lương Giải quyết công việc
Phó Vụ trưởng
Phạm Thúc Thủy
Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

VỤ PHÁP CHẾ 

Vụ trưởng
Lý Anh Tuấn

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Đi công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh

Đi công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phó Vụ trưởng
Phan Hồng Thủy

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Đi công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh

Đi công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Chí Tuấn

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Phó Vụ trưởng - Phụ trách
Hà Việt Quân

Sáng: Hội ý lãnh đạo Vụ

Chiều: Họp với Ngân hàng Thế giới

Sáng: Họp nhóm Chuyên viên phụ trách triển khai kế hoạch tổ chức Diễn đàn phát triển DTTS tại Quảng Nam

Chiều: Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp nhóm Chuyên viên phụ trách triển khai kế hoạch tổ chức Hội thảo giới thiệu cuộc thi VCIC tại Cần Thơ

Sáng: Họp nhóm Chuyên viên phụ trách triển khai kế hoạch tổ chức Diễn đàn phát triển DTTS tại Quảng Nam

Chiều: Giải quyết công việc

Sáng: Họp nhóm Chuyên viên phụ trách triển khai kế hoạch tổ chức Hội thảo giới thiệu cuộc thi VCIC tại Cần Thơ

Chiều: Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Trần Nữ Ngọc Anh

Đi học tại Úc theo Đề án 165

Đi học tại Úc theo Đề án 165

Đi học tại Úc theo Đề án 165

Đi học tại Úc theo Đề án 165

Đi học tại Úc theo Đề án 165

Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Bình

Sáng: Hội ý lãnh đạo Vụ

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

THANH TRA 

Chánh Thanh tra
Hoàng Đức Thành

- 8h00: Họp TVĐU

- 14h00: Họp công tác cán bộ

- 8h00: Tham dự Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ CTDT

- 14h00: Sơ kết công tác đảng

Tham dự Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ CTDT

Tham dự Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ CTDT

- 8h00: Họp dự toán NSNN

- Chiều: Giải quyết công viêc

Phó Tránh Thanh tra
Nghiêm Xuân Hán

Đi công tác Thanh Hóa

Đi công tác Thanh Hóa

Đi công tác Thanh Hóa

Đi công tác Thanh Hóa

Đi công tác Thanh Hóa

Phó Tránh Thanh tra
Trần Phi Trường

Đi công tác An Giang

Đi công tác An Giang

Đi công tác An Giang

Đi công tác An Giang

Đi công tác An Giang

VĂN PHÒNG 

Chánh Văn phòng
Lò Quang Tú

Sáng: Làm việc tại cơ quan

14h30: Làm việc với Chi ủy các chi bộ trực thuộc về việc chuẩn bị phục vụ Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị.
Thành phần:
- Đ/c Nguyễn Đình Vượng, Phó Bí thư Đảng bộ Bộ phận;
- Chi ủy các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ phận.
Địa điểm: Phòng họp nhà D.

8h00: Tham gia Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc cho lãnh đạo cấp Vụ năm 2018 (từ ngày 16/7 đến 19/7/2018)
Địa điểm: Hội trường nhà C.

14h00: Dự Hội nghị BCH Đảng bộ cơ quan UBDT lần thứ 27 (mở rộng): Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
Địa điểm: Hội trường nhà C.

Tham gia Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc cho lãnh đạo cấp Vụ năm 2018 (từ ngày 16/7 đến 19/7/2018)
Địa điểm: Hội trường nhà C.

Tham gia Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc cho lãnh đạo cấp Vụ năm 2018 (từ ngày 16/7 đến 19/7/2018)
Địa điểm: Hội trường nhà C.

8h00: Dự Giao ban lãnh đạo Ủy ban.

14h00: Chủ trì Hội ý Lãnh đạo Văn phòng
Thành phần:
- Các đồng chí lãnh đạo Văn phòng;
- Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Văn phòng;
- Phó trưởng phòng QT-BV;
- Đ/c Nguyễn Văn Hanh, PTP Hành chính – Thư ký.
Địa điểm: Phòng họp nhà D.

Phó Chánh Văn phòng
Mai Linh Nhâm

Sáng: Làm việc tại cơ quan

17h00: Tham gia Tiếp Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Hà Giang

Làm Việc tại Cơ quan

Làm Việc tại Cơ quan

Làm Việc tại Cơ quan

14h00: Dự Hội ý Lãnh đạo Văn phòng

Phó Chánh Văn phòng
Nguyễn Văn Thức

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Sáng: Tháp tùng Bộ trưởng, Chủ nhiệm đi công tác tại Tây Nam bộ

Tháp tùng Bộ trưởng, Chủ nhiệm đi Khảo sát, đánh giá việc thực hiện chính sách tín dụng cho đồng bào DTTS khu vực Tây Nam bộ

Dự Hội nghị giao ban công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc khu vực Tây Nam bộ 6 tháng đầu năm 2018

Làm Việc tại Cơ quan

8h00: Dự Giao ban lãnh đạo Ủy ban.

14h00: Dự Hội ý Lãnh đạo Văn phòng

Phó Chánh Văn phòng
Nguyễn Đình Vượng

Sáng: Làm việc tại cơ quan

14h30: Làm việc với Chi ủy các chi bộ trực thuộc về việc chuẩn bị phục vụ Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị.

Tham gia lớp Bồi dưỡng kiến thức chương trình Chuyên viên cao cấp

Tham gia lớp Bồi dưỡng kiến thức chương trình Chuyên viên cao cấp

Tham gia lớp Bồi dưỡng kiến thức chương trình Chuyên viên cao cấp

Tham gia lớp Bồi dưỡng kiến thức chương trình Chuyên viên cao cấp

VỤ TỔNG HỢP 

Vụ trưởng
Nguyễn Sỹ Tá

Sáng: Làm việc với LĐUB

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Làm việc với LĐUB

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

8h00: Tham dự Họp LĐUB

Phó Vụ trưởng
Phạm Chí Trung

Sáng: Họp Lãnh đạo vụ

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Cao Thịnh
Nghỉ phép Nghỉ phép Nghỉ phép Làm việc với Bộ KH&CN Chỉ đạo thực hiện Chương trình KH&CM cấp quốc gia, CTDT/16-20

Phó Vụ trưởng
Trần Văn Đoài

Họp Lãnh đạo vụ

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC

Vụ trưởng
Bùi Văn Lịch

Sáng: Làm việc với TT, PCN Lê Sơn Hải

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Dự họp hội ý lãnh đạo Ủy ban

Chiều: Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Bế Thị Hồng Vân

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Văn Tân

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Tuyên

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

VỤ TUYÊN TRUYỀN 

Vụ trưởng
Vũ Hữu Hoạt

Sáng: Hội ý lãnh đạo Vụ

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

 Phó Vụ trưởng
Đỗ Văn Đại

Sáng: Hội ý lãnh đạo Vụ

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Đinh Xuân Thắng

Sáng: Hội ý lãnh đạo Vụ

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Hoàng Thị Lề

Sáng: Hội ý lãnh đạo Vụ

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

VỤ ĐỊA PHƯƠNG I

Vụ trưởng
Nguyễn Quang Đức

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

- Hội ý Lãnh đạo Vụ

-Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Ma Thế Luận
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

- Hội ý Lãnh đạo Vụ

-Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Tráng A Dương

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

- Hội ý Lãnh đạo Vụ

-Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Phạm Thúy Hà
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

- Hội ý Lãnh đạo Vụ

-Làm việc tại cơ quan

VỤ ĐỊA PHƯƠNG II

Vụ trưởng
Nguyễn Xuân Đức

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Chủ trì họp giao ban

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Chỉ đạo xây dựng báo cáo kết quả công tác dân tộc tháng 7 và triển khai nhiệm vụ tháng 8 năm 2018 của khu vực và của đơn vị

 Phó Vụ trưởng
Y Dẫn Êban

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Dự họp giao ban

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Phạm Thị Phước An

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Dự họp giao ban

Chỉ đạo việc đề xuất Ủy ban Dân tộc chủ trương đi thăm, hỗ trợ các hộ đồng bào DTTS nghèo bị thiệt hại do thiên tai  trên địa bàn các tỉnh Quảng Ngãi Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc
Phó Vụ trưởng
Điểu Mưu

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Dự họp giao ban

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Tham dự Hội thảo “về nguồn nhân lực các DTTS ở Việt Nam hiện nay- thực trạng và những vấn đề đặt ra” do Hội đồng Dân tộc Quốc hội tổ chức tại Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk Giải quyết công việc

VỤ ĐỊA PHƯƠNG III 

Vụ trưởng
Huỳnh Thị Sômaly

Sáng: Chủ trì họp giao ban tuần 29

Chiều: Công tác tỉnh Trà Vinh

Tham gia Đoàn Bộ trưởng và Ngân hàng Chính sách xã hội làm việc tại tỉnh Trà Vinh về thực hiện tín dụng chính sách xã hội đối với đồng bào DTTS

Phối hợp phục vụ Lãnh đạo Ủy ban chủ trì Hội nghi giao ban công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2018 khu vực Tây Nam Bộ, tổ chức tại tỉnh Sóc Trăng

Chỉ đạo báo cáo kết quả Hội nghi giao ban công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2018 khu vực Tây Nam Bộ

Chỉ đạo báo cáo tuần 29

Chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện phối hợp Văn phòng ĐD tại thành phố HCM tổ chức Đoàn nắm tình hình di cư của đồng bào DTTS khu vực Tây Nam Bộ đến các khu vực đô thị, khu công nghiệp thuộc các tỉnh miền Đông Nam Bộ để sinh sống, tìm việc làm tại thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu

Chỉ đạo báo cáo công tác xây dựng đảng tháng 7/2018

 Phó Vụ trưởng
Lý Khon

Dự họp giao ban tuần 29

Giải quyết công việc

Công tác tỉnh Đắk Lắk

Dự Hội thảo “Nguồn nhân lực các DTTS ở Việt Nam hiện nay-Thực trạng và những vấn đề đặt ra”, do Hội đồng Dân tộc Quốc Hội tổ chức tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Dự Hội thảo “Nguồn nhân lực các DTTS ở Việt Nam hiện nay-Thực trạng và những vấn đề đặt ra”, do Hội đồng Dân tộc Quốc Hội tổ chức tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ 

Vụ trưởng
Nguyễn Thị Tư

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

 Phó Vụ trưởng
Phạm Tuấn Mạnh

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Trần Chi Mai

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Lưu Xuân Thủy

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 135 

Chánh Văn phòng
 Võ Văn Bảy

Họp nội bộ triển khai nhiệm vụ tuần

Công tác địa phương, dự hội nghị giao ban công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2018 khu vực Tây Nam Bộ

Công tác địa phương, dự hội nghị giao ban công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2018 khu vực Tây Nam Bộ

Công tác địa phương, dự hội nghị giao ban công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2018 khu vực Tây Nam Bộ

Công tác địa phương, dự hội nghị giao ban công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2018 khu vực Tây Nam Bộ

Phó Chánh Văn phòng 
Đặng Tiến Hùng

Họp nội bộ triển khai nhiệm vụ tuần

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Phó Chánh Văn phòng
 Nguyễn Thị Nga

Họp nội bộ triển khai nhiệm vụ tuần Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc
Phó Chánh Văn phòng
Phạm Bình Sơn
Họp nội bộ triển khai nhiệm vụ tuần Giải quyết công việc Dự hội thảo Công tác xã hội trong phát triển NT- MN ở Việt Nam Giải quyết công việc Giải quyết công việc

HỌC VIỆN DÂN TỘC

Quyền Giám đốc
Trần Trung

- Cả ngày: Tham dự khóa bồi dưỡng trung hạn năm 2018 của Đề án 165, Ban Tổ chức Trung ương (16-27/7/2018) tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

- 17h00: Làm việc với Giám đốc Đại học Thái Nguyên về chương trình phối hợp công tác năm 2018 tại tỉnh Thái Nguyên.

- Cả ngày: Tham dự khóa bồi dưỡng trung hạn năm 2018 của Đề án 165, Ban Tổ chức Trung ương (16-27/7/2018) tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

- 8h30: Chủ trì họp Liên tịch, Đảng ủy mở rộng định kỳ tháng 7/2018 tại Hội trường tầng 3 nhà A.

- 11h00: Chủ trì họp về Dự án xây dựng Học viện Dân tộc tại Hội trường tầng 3 nhà A.

- 14h00: Tham dự khóa bồi dưỡng trung hạn năm 2018 của Đề án 165, Ban Tổ chức Trung ương (16-27/7/2018) tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

- Cả ngày: Tham dự khóa bồi dưỡng trung hạn năm 2018 của Đề án 165, Ban Tổ chức Trung ương (16-27/7/2018) tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

- 8h30: Tham dự họp báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm về kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, giai đoạn 3 năm 2019-2021 của Học viện Dân tộc tại 80 Phan Đình Phùng.

- 14h00: Tham dự khóa bồi dưỡng trung hạn năm 2018 của Đề án 165, Ban Tổ chức Trung ương (16-27/7/2018) tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Phó Giám đốc
Ngô Quang Sơn

- 9h00: Tham dự họp Thường trực Hội đồng Khoa học và Công nghệ Ủy ban Dân tộc với Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng tại 141 Hoàng Hoa Thám.

- Buổi chiều: Nghỉ phép tại Hà Nội.

- 8h30: Dự chỉ đạo Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 của Đoàn Thanh niên Học viện Dân tộc tại Hội trường tầng 3 nhà A.

- 14h00: Tham dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 của Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc tại 80 Phan Đình Phùng.

- 8h30: Tham dự họp Liên tịch, Đảng ủy mở rộng định kỳ tháng 7/2018 tại Hội trường tầng 3 nhà A.

- 14h00: Tham dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 của Học viện Dân tộc tại Giảng đường nhà C.

- 8h00: Tham dự họp báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm và các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm về Đề án "Đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ cho người DTTS bằng NSNN giai đoạn 2018-2025" trình Thủ tướng Chính phủ năm 2018 tại 80 Phan Đình Phùng.

- Buổi chiều: Nghỉ phép tại Hà Nội.

- 8h30: Chủ trì họp Tạp chí Nghiên cứu dân tộc tại Phòng họp tầng 2 nhà A.

- 14h00: Chủ trì Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 của Đảng bộ Học viện Dân tộc tại Hội trường tầng 3 nhà A.

Phó Giám đốc
Trịnh Quang Cảnh

Cả ngày: Nghỉ phép tại Hà Nội.

- 8h00: Chủ trì khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc cho Lãnh đạo cấp Vụ của Ủy ban Dân tộc năm 2018 tại 80 Phan Đình Phùng.

- 14h00: Chủ trì họp Khoa Cơ bản thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó Trưởng Khoa Cơ bản tại Phòng họp tầng 2 nhà A.

- 8h30: Tham dự họp Liên tịch, Đảng ủy mở rộng định kỳ tháng 7/2018 tại Hội trường tầng 3 nhà A.

- 14h00: Tham dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 của Học viện Dân tộc tại Giảng đường nhà C.

- 8h00: Tham dự họp báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm và các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm về Đề án "Đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ cho người DTTS bằng NSNN giai đoạn 2018-2025" trình Thủ tướng Chính phủ năm 2018 tại 80 Phan Đình Phùng.

- 16h00: Chủ trì bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc cho Lãnh đạo cấp Vụ của Ủy ban Dân tộc năm 2018 tại 80 Phan Đình Phùng.

Cả ngày: Nghỉ phép tại Hà Nội.

Phó Giám đốc
Bế Trung Anh

- 8h30: Chủ trì Hội ý công tác tuần 29 năm 2018 tại Phòng họp tầng 2 nhà A.

- 14h00: Chủ trì họp Ban chỉ đạo mở ngành đào tạo của Học viện Dân tộc tại Hội trường tầng 3 nhà A.

- 17h00: Làm việc với Giám đốc Đại học Thái Nguyên về chương trình phối hợp công tác năm 2018 tại tỉnh Thái Nguyên.

- Buổi sáng: Giải quyết công việc.

- 14h00: Họp Ban kiểm tra, sát hạch xét chuyển chức danh nghề nghiệp viên chức hạng II của Học viện tại Hội trường tầng 3 nhà A.

- 8h30: Tham dự họp Liên tịch, Đảng ủy mở rộng định kỳ tháng 7/2018 tại Hội trường tầng 3 nhà A.

- 11h00: Tham dự họp về Dự án xây dựng Học viện Dân tộc tại Hội trường tầng 3 nhà A.

- 14h00: Chủ trì Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 của Học viện Dân tộc tại Giảng đường nhà C.

- 8h00: Tham dự họp báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm và các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm về Đề án "Đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ cho người DTTS bằng NSNN giai đoạn 2018-2025" trình Thủ tướng Chính phủ năm 2018 tại 80 Phan Đình Phùng.

- 14h00: Tham dự họp báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm về thực hiện nhiệm vụ khoa học “Xây dựng Hệ thống CSDL quốc gia về các DTTS và chính sách dân tộc phục vụ QLNN về công tác dân tộc” tại 80 Phan Đình Phùng.

Cả ngày: Nghỉ phép tại Hà Nội.

TRUNG TÂM THÔNG TIN 

Giám đốc
Nguyễn Ngọc Hà

- Sáng: Họp giao ban CBCC

- Chiều: Giải quyết công việc

- Sáng: Họp nhóm triển khai Kiến trúc Chính phủ điện tử của UBDT

- Chiều: Dự họp BCH Đảng bộ cơ quan UBDT lần thứ 27 (mở rộng): Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Giải quyết công việc

- Sáng: Giải quyết công việc

- Chiều: Họp “Xây dựng Hệ thống CSDL quốc gia về các dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc phục vụ quản lý nhà nước về công tác dân tộc”

- Sáng: Hội thảo  Kiến trúc Chính phủ điện tử của UBDT

- Chiều: Sinh hoạt chi bộ TTTT tháng 07/2018

Phó Giám đốc
Lê Tuấn Hà

- Sáng: Họp giao ban CBCC

- Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

- Sáng: Giải quyết công việc

- Chiều: Sinh hoạt chi bộ TTTT tháng 07/2018

Phó Giám đốc
Nguyễn Hoàng Hải

- Sáng: Họp giao ban CBCC

- Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

- Sáng: Giải quyết công việc

- Chiều: Sinh hoạt chi bộ TTTT tháng 07/2018

Phó Giám đốc
Hồ Kim Hằng

- Sáng: Họp giao ban CBCC

- Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

- Sáng: Giải quyết công việc

- Chiều: Sinh hoạt chi bộ TTTT tháng 07/2018

TẠP CHÍ DÂN TỘC

Tổng Biên tập
Nguyễn Quang Hải

Chủ trì Đại hội Chi hội Nhà báo TCDT

Sáng: Chủ trì họp giao ban Chi ủy, Lãnh đạo TCDT

Chiều: Chủ trì họp giao ban tuần TCDT, (Trưởng, phó các phòng chuyên môn + Kế toán trưởng cùng dự)

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Tổng Biên tập
Lương Thị Việt Yến

Tham dự Đại hội Chi hội Nhà báo TCDT

Sáng: Dự họp giao ban Chi ủy, Lãnh đạo TCDT

Chiều: Dự họp giao ban tuần TCDT, (Trưởng, phó các phòng chuyên môn + Kế toán trưởng cùng dự)

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN 

Phó Tổng Biên tập Phụ trách
Lê Công Bình

Chủ trì sơ kết 6 tháng đầu năm 2018

Giải quyết công việc

Đi công tác Quảng Ngãi

Đi công tác Quảng Ngãi

Đi công tác Quảng Ngãi

Phó Tổng Biên tập
Nguyễn Văn Phong

Sơ kết 6 tháng đầu năm 2018

Sáng: Họp Giao ban Báo chí TW

 Chiều: Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc.

Chiều: Sinh hoạt khối nội dung

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Tổng Biên tập
Bùi Thị Hạ

Sơ kết 6 tháng đầu năm 2018

Giải quyết công việc

Đi công tác Quảng Ngãi

Đi công tác Quảng Ngãi

Đi công tác Quảng Ngãi

NHÀ KHÁCH DÂN TỘC

Giám đốc
Bùi Thiện Lạc

8h30: Họp giao ban Nhà khách Dân tộc (Trưởng, phó các Phòng cùng dự)

16h00: Dự buổi tiếp Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Hà Giang. (Tại Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam)

14h00: Dự họp BCH Đảng bộ cơ quan UBDT lần thứ 27 (mở rộng): Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. (Tại Hội trường Nhà C - UBDT)

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Đinh Thanh Huyền

8h30: Họp giao ban Nhà khách Dân tộc

14h00: Dự họp BCH Đảng bộ cơ quan UBDT lần thứ 27 (mở rộng): Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. (Tại Hội trường Nhà C - UBDT)

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Phùng Bá Tương

8h30: Họp giao ban Nhà khách Dân tộc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG

Giám đốc
Đặng Hà Lự

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp giao ban tuần BQLDA

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giám đốc dự án ĐMT
Nguyễn Văn Thanh

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp giao ban tuần BQLDA

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Phó Giám đốc
Trương Anh Tuấn

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp giao ban tuần BQLDA

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Lê Mạnh Dương

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp giao ban tuần BQLDA

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Đỗ Anh Tuấn

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp giao ban tuần BQLDA

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Nguyễn Văn Viên

Sáng: Giải quyết công việc

hiều: Họp giao ban tuần BQLDA

Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn