Biểu dương cán bộ, chiến sỹ quân đội là người dân tộc thiểu số

09:03 AM 02/12/2020 |   Lượt xem: 309 |   In bài viết | 

Đại tướng Ngô Xuân Lịch trao Bằng khen tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: Báo điện tử Quân đội nhân dân)

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng biểu dương 131 đồng chí quân nhân là những người con ưu tú của đồng bào các dân tộc thiểu số có nhiều thành tích tiêu biểu, xuất sắc, được các đơn vị và địa phương bình chọn về dự Đại hội.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch đồng thời khẳng định, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn quán triệt sâu sắc vị trí, vai trò công tác dân tộc của Đảng, gắn bó máu thịt với đồng bào các dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng luôn quan tâm chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số. Đồng thời luôn nỗ lực cùng các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ cuộc sống cho đồng bào các dân tộc thiểu số.