Gặp mặt các thanh niên tiêu biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II

01:09 PM 02/12/2020 |   Lượt xem: 301 |   In bài viết | 

Các đại biểu thanh niên tiêu biểu nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn chúc mừng 45 bạn thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu là đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020, các bạn là những tấm gương điển hình trong việc đóng góp sức trẻ cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mỗi bạn là một câu chuyện hay, một tấm gương dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân, là những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa thành tích.

Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác dân tộc, với phương châm các dân tộc trong đại gia đình Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã luôn xác định công tác đoàn kết, tập hợp thanh thiếu niên dân tộc thiểu số là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Đoàn, Hội.

Thanh niên dân tộc thiểu số có hơn 3,7 triệu người, chiếm 30,65% đồng bào dân tộc thiểu số và chiếm 15,08% tổng số thanh niên toàn quốc. Trong những năm qua, các cấp Đoàn, Hội trong cả nước đã tổ chức nhiều hoạt động giúp đỡ, đồng hành với thanh niên dân tộc thiểu số trong phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, tiêu biểu như các hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí; tặng quà, học bổng, trao giải thưởng của Đoàn, Hội cho thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu; xây dựng các điểm phổ biến kiến thức khoa học, công nghệ và truy cập Internet miễn phí cho thanh niên vùng dân tộc. Phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội cho vay vốn phát triển sản xuất, các hoạt động tư vấn nghề, giải quyết việc làm, tập huấn khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư. Các hoạt động thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết, đảm bảo cơ cấu, số lượng, chất lượng nhân sự đại diện thanh niên dân tộc thiểu số tham gia Ban Chấp hành Đoàn, Ủy ban Hội các cấp…

Bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, hoạt động của Đoàn, Hội ở vùng dân tộc thiểu số nhiều nơi đã có sự đổi mới, các hoạt động được triển khai phù hợp phát huy thế mạnh thanh niên luôn là lực lượng xung kích phát triển kinh tế, xã hội đảm bảo an ninh quốc phòng tại địa phương. Số lượng đoàn viên và cán bộ Đoàn, Hội là người dân tộc thiểu số ngày càng tăng. Qua thực tiễn phong trào đã xuất hiện nhiều điển hình thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu trên các lĩnh vực đời sống văn hóa, kinh tế, xã hội.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn mong muốn các bạn sẽ tiếp tục phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, đồng thời tích cực vận động thanh thiếu niên dân tộc thiểu số cùng bà con nhân dân tại địa phương thực hành đoàn kết, chung tay trong việc phát triển kinh tế, xã hội, giữ gìn an ninh trật tự xã hội trên địa bàn, tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn, Hội, tham gia vào các hoạt động cộng đồng góp phần xây dựng khối đoàn kết dân tộc ngày càng bền chặt, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Tại buổi gặp mặt, 45 thanh niên tiêu biểu đã được nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.