Tạp chí Dân tộc

12:00 AM 24/07/2021 |   Lượt xem: 20749 |   In bài viết | 

TẠP CHÍ DÂN TỘC

Nguyễn Quang Hải 
Tổng Biên tập
 
Lương Thị Thu Hằng
Phó Tổng Biên tập
 
 
   


Quyết định số 438/QĐ-UBDT ngày 24/7/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Dân tộc

(Thông tin được cập nhật đến ngày 18/5/2022, khi có sự thay đổi, đề nghị gửi về: banbientap@cema.gov.vn)