Tạp chí Dân tộc

03:44 AM 22/12/2015 |   Lượt xem: 6451 |   In bài viết | 

Tạp chí Dân tộc

Địa chỉ: C10 - 343 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024. 37623865 - Fax: 024. 37623863

Email: tapchidantoc@cema.gov.vn

Quyết định số 438/QĐ-UBDT ngày 24/7/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Dân tộc

Nguyễn Quang Hải 
Tổng Biên tập    

Lương Thị Việt Yến
 Phó Tổng Biên tập

Hoàng Phương Liên
Trưởng phòng Thư ký - Tòa soạn

Nguyễn Thị Kim Nhung
 Phó Trưởng phòng phụ trách Biên tập - Phóng viên

Nguyễn Mạnh Cường
 Phó Trưởng phòng phụ trách Biên tập - Phóng viên