Thanh tra

12:00 AM 22/01/2021 |   Lượt xem: 19339 |   In bài viết | 

THANH TRA ỦY BAN

 
 
  Võ Văn Bảy
Chánh Thanh tra
 

 

Vũ Mạnh Trường
Phó Chánh Thanh tra
  Trần Phi Trường
Phó Chánh Thanh tra
     
Nguyễn Quyết Chiến
Phó Trưởng phòng 
Nghiệp vụ 1
Nguyễn Thanh Hải
Quyền Trưởng phòng 
Nghiệp vụ 1
Hoàng Văn Vĩ
Phó Trưởng phòng 
Nghiệp vụ 1
     
Nguyễn Thị Xuân Chính
Phó Trưởng phòng 
Nghiệp vụ 2
Đào Thành Trung
Trưởng phòng 
Nghiệp vụ 2
Hoàng Quang Thùy
Phó Trưởng phòng 
Nghiệp vụ 2

 

Quyết định số 263/QĐ-UBDT ngày 24/5/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Ủy ban Dân tộc

(Thông tin được cập nhật đến ngày 12/01/2022, khi có sự thay đổi, đề nghị gửi về: banbientap@cema.gov.vn)

- - - - - - - - - - - - - - -

Đồng chí Y Thông, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT và tập thể các đảng viên trong Chi bộ Thanh tra Ủy ban tại Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025, ngày 27/8/2022