Bù Gia Mập (Bình Phước) tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ II, năm 2019

09:40 PM 17/05/2019 |   Lượt xem: 1592 |   In bài viết | 

Bà Nguyễn Thị Tư, Vụ trưởng Vụ Dân tộc thiểu số thừa ủy quyền của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc

Với chủ đề “Các dân tộc huyện Bù Gia Mập đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”, Bù Gia Mập là huyện được tỉnh lựa chọn để tổ chức Đại hội điểm cấp huyện.

Bù Gia Mập là huyện miền núi, biên giới của tỉnh Bình Phước, có tổng diện tích tự nhiên là 106.116ha, có 08 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 02 xã biên giới là Đăk Ơ và Bù Gia Mập với đường biên giới dài hơn 64km; dân số trên địa bàn huyện là 20.057 hộ với 79.351 khẩu, trong đó đồng bào DTTS có 6.289 hộ, với 29.417 khẩu, chiếm khoảng 37,1% dân số toàn huyện. Trình độ dân trí của huyện còn thấp so với mặt bằng chung của tỉnh, dân cư phân bố không tập trung. Điều kiện cơ sở hạ tầng với xuất phát điểm thấp. Toàn huyện có 03 xã và 22 thôn đặc biệt khó khăn, có số hộ nghèo chiếm tỉ lệ cao. Do đó, đời sống của nhân dân trên địa bàn huyện còn gặp rất nhiều khó khăn.

Thực hiện các mục tiêu của quyết tâm thư tại Đại hội lần thứ I, trong giai đoạn 2014-2018, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện đã tập trung mọi nguồn lực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt giúp các hộ nghèo, cận nghèo đặc biệt là đồng bào DTTS có điều kiện phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống. Huyện cũng đã triển khai thực hiện tốt các chương trình, chính sách vùng DTTS, đặc biệt là các chương trình trọng điểm như: 134, 135, Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013, Quyết định số 33/QĐ-TTg ngày 05/03/2007, các chương trình hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất, xây dựng nhà ở. Nhờ vậy, chất lượng đời sống của đồng bào DTTS trên địa bàn huyện ngày càng được nâng cao. Công tác chăm lo phát triển giáo dục vùng đồng bào DTTS được quan tâm, chú trọng. Các cấp, các ngành đã tập trung mọi nguồn lực vận động con em đồng bào DTTS đi học đúng độ tuổi, thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục các cấp.     

Quang cảnh đại hội

Từ nhiều nguồn vốn khác nhau, UBND huyện đã xây dựng được 101 căn nhà cho đồng bào DTTS nghèo không có nhà ở và đất ở, với tổng kinh phí là 6.060 triệu đồng, phục vụ cho công tác định canh, định cư ổn định cuộc sống của nhân dân.

Đặc biệt, hiệu quả của Chương trình 135 đã làm thay đổi diện mạo vùng đặc biệt khó khăn. Có 13 công trình phát triển cơ sở hạ tầng được thực hiện, với tổng kinh phí là 15.200 triệu đồng. Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất: đã thực hiện giải ngân 2.173 triệu đồng, hỗ trợ cho 310 hộ đồng bào DTTS về vật nuôi, phân bón, nông cụ...

Nhiều mô hình giảm nghèo cho vùng đồng bào DTTS được thực hiện trên địa bàn các xã. Hiện nay, trên địa bàn huyện đang thực hiện 03 dự án gồm: Phát triển đàn trâu trong vùng đồng bào DTTS; phát triển đàn bò từ nguồn vốn Chương trình 135 và dự án chăn nuôi dê. Các dự án đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực, cải thiện đời sống của nhân dân.

Trao tặng Bằng khen của Ủy ban Dân tộc

Tại Đại hội, các đại biểu đã thông qua quyết tâm thư với nhiều nội dung quan trọng, trong đó thể hiện quyết tâm khắc phục khó khăn, đoàn kết, đồng lòng thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực học tập, lao động, sản xuất góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp.

Đại hội đã bầu ra 30 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Bình Phước lần thứ III. Nhân dịp này, Ủy ban Dân tộc đã trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm cho 02 tập thể và 05 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc; tặng Bằng khen cho 02 tập thể và 03 cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong việc thực hiện cho vay tín dụng chính sách đối với đồng bào DTTS.

Hương-Huyền (Báo DT&PT)