Các dân tộc Bảo Thắng đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển

04:18 PM 16/05/2019 |   Lượt xem: 1011 |   In bài viết | 

7 cá nhân được trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc tại Đại hội

Là huyện vùng thấp của tỉnh Lào Cai, huyện Bảo Thắng hiện có 112.035 người; trong đó, đồng bào DTTS là 45.235 người, chiếm hơn 40% dân số toàn huyện. Thời gian qua, các dân tộc trong huyện luôn đoàn kết, thống nhất, tích cực tham gia lao động, sản xuất phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH), thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia về Giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.

Đến thời điểm này, huyện Bảo Thắng đã có 2 xã ra khỏi diện 135; 6/15 xã, thị trấn hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Các chương trình, chính sách dân tộc đã và đang góp phần chuyển biến tích cực cho vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu vùng xa, cụ thể: 100% các xã có điện lưới quốc gia, 100% thôn bản có đường giao thông, 100% đồng bào dân tộc ở các xã thuộc vùng khó khăn được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí; tỉ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm bình quân 6%/năm; hiện nay, tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 9,98%, trong đó hộ nghèo thuộc đồng bào DTTS còn 1.983/9.711 hộ, chiếm 20,4%; giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của các DTTS được gìn giữ và phát triển: Lễ hội Gầu Tào của đồng bào Mông được tổ chức hàng năm; nhiều câu lạc bộ được thành lập như câu lạc bộ hát Then ở xã Phú Nhuận với 48 thành viên… Qua đó, góp phần gìn giữ, phát triển bản sắc văn hóa các dân tộc cũng như nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân.

Các đại biểu dự Đại hội tham quan gian trưng bày các nhạc cụ truyền thống của đồng bào DTTS huyện Bảo Thắng

Trên địa bàn huyện, nhiều gương tiêu biểu là người DTTS trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo thành công như: hộ gia đình ông Thào Seo Lồng ở xã Thái Niên; ông Phàn Dào Sửu ở Thị trấn Tằng Loỏng với mô hình kinh doanh dịch vụ tổng hợp, mỗi năm thu nhập hàng trăm triệu đồng…

Hệ thống chính trị từ cấp huyện đến xã, thị trấn đều có cán bộ quản lý là người DTTS. Vai trò của đội ngũ Người có uy tín được phát huy, đóng góp tích cực vào mọi mặt phát triển KT-XH, an ninh quốc phòng của địa phương.

Lãnh đạo Vụ Dân tộc thiểu số (UBDT), Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai trao đổi với các đại biểu bên lề Đại hội

Tuy nhiên, quá trình triển khai các chính sách dân tộc trên địa bàn huyện Bảo Thắng cũng còn bộc lộ một số hạn chế nhất định: Công tác tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS có nơi chưa thực sự hiệu quả; công tác chỉ đạo, thanh kiểm tra thực hiện chính sách dân tộc; tiến độ thực hiện chính sách dân tộc ở một số xã còn chậm, chưa lồng ghép hiệu quả các chính sách, nguồn vốn trên địa bàn; cơ sở hạ tầng tại địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng DTTS còn thiếu đồng bộ, manh mún, hiệu quả đầu tư thấp…

Những tồn tại, hạn chế này đòi hỏi cấp ủy, chính quyền địa phương cần tiếp tục quan tâm tháo gỡ với mục tiêu nâng cao hiệu quả việc thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn. Phấn đấu đến năm 2025 đưa huyện Bảo Thắng trở thành huyện trọng điểm của tỉnh Lào Cai; bình quân mỗi năm giảm từ 5-5,5% hộ nghèo; 99% nhà đạt tiêu chuẩn, không còn nhà ở dột nát; 95% đường liên thôn, xóm được bê tông hóa; 99% trẻ em trong độ tuổi được đến trường…

Trao Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho các cá nhân tiêu biểu

Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Lào Cai lần thứ III diễn ra vào tháng 10 tới.

Trọng Bảo (Báo DT&PT)