Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Đắk R’Lấp - Đắk Nông lần thứ III năm 2019

03:10 PM 19/06/2019 |   Lượt xem: 3132 |   In bài viết | 

Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông tặng Giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu

Đại hội đại biểu các DTTS huyện Đắk R’Lấp lần thứ III năm 2019 đánh giá một cách khách quan kết quả, thành tựu đạt được trong công tác dân tộc trên địa bàn huyện trong những năm qua. Các chương trình, chính sách, dự án trong vùng đồng bào DTTS như: Chương trình 135, Nông thôn mới, chính sách hỗ trợ đất sản xuất, chính sách trợ giá trợ cước... đã đạt được kết quả khả quan, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện cuộc sống bà con các dân tộc trên địa bàn.

Đến nay, huyện Đắk R’Lấp thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với đồng bào DTTS tại chỗ với tổng số tiền 433.211.000 đồng; hỗ trợ chi phí học tập cho 137 sinh viên DTTS với tổng số tiền 267.550.000 đồng; cấp phát 10.660 bộ sách giáo khoa theo chương trình quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo...

Hệ thống cơ sở hạ tầng ở các bon, khu vực đồng bào DTTS tiếp tục được đầu tư mới, nâng cấp, sửa chữa cơ bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và phát triển sản xuất. 100% bon đồng bào DTTS tại chỗ đạt Nghị quyết của Tỉnh ủy về đầu tư 1 - 2 km đường nhựa, đường bê tông. 100% bon có điện lưới quốc gia, có nhà nhà văn hóa cộng đồng, hệ thống truyền thanh cơ sở. 100% bon được đầu tư hệ thống nước sạch.

Huyện Đắk R’Lấp thực hiện tốt các quy định của Thủ tướng Chính phủ về phân cấp đầu tư cho xã, thôn, cộng đồng dân cư thực hiện các công trình trên địa bàn theo qui định tại Nghị định 61/2016/NĐ-CP. Bên cạnh đó, huy động, quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn lực từ ngân sách nhà nước cũng như nguồn đóng góp của nhân dân trong công tác xây dựng nông thôn mới. Đến nay, tổng số tiêu chí nông thôn mới của 10 xã trên địa bàn huyện đạt được là 157/190 tiêu chí, đạt 82,11%; có 7/10 xã được công nhận nông thôn mới giai đoạn 2015-2018.    

Tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng DTTS cơ bản ổn định; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện. Trình độ dân trí, năng lực quản lý, điều hành của hệ thống chính trị các cấp từng bước được nâng lên; đội ngũ thanh niên DTTS được đào tạo có chiều hướng tăng hàng năm, từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực.

Trong thời gian tới, huyện Đắk R’Lấp định hướng tập trung phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao mức sống cho đồng bào DTTS; đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn vùng đồng bào DTTS. Giải quyết, tháo gỡ những vấn đề bức xúc như: việc làm, lương thực, nước sinh hoạt, nhà ở... Đặt mục tiêu đến năm 2024: 100% hộ dân được sử dụng điện an toàn;100% bon đồng bào DTTS có điện chiếu sáng; 100% hộ dân được dùng nước sạch; 100% bon có trường mẫu giáo, nhà trẻ; 100% thôn, bon có chi bộ (không còn chi bộ ghép)...

Đại hội đã thông qua Quyết tâm thư và bầu 11 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự bị tham dự Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh lần thứ III năm 2019.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Đắk Nông đã tặng Bằng khen, Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông, UBND huyện Đắk R’Lấp tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp đại đoàn kết các dân tộc trong thời gian qua.

Hoàng Thảo