Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện K’Rông Nô lần thứ III năm 2019

09:45 AM 09/07/2019 |   Lượt xem: 3135 |   In bài viết | 

Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội

Báo cáo chính trị tại Đại hội cho thấy, trong những năm qua, được sự quan tâm của các cấp, các ngành nên tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH), đời sống và sản xuất của đồng bào  DTTS trong toàn huyện ngày càng được nâng cao; bộ mặt nông thôn vùng đồng bào DTTS có sự chuyển biến tích cực rõ nét; an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Kết cấu hạ tầng tiếp tục được xây dựng mới và nâng cấp: 100% thôn, bon, bản có điện lưới quốc gia; 100% xã có đường ô tô đến trung tâm; 100% xã, thị trấn có trạm y tế. Toàn huyện có 49 trường học, trong đó, có 13 trường Mầm non, 20 trường Tiểu học, 11 trường THCS (bao gồm trường Dân tộc Nội trú huyện), 05 trường Trung học Phổ thông.

Công tác xóa đói giảm nghèo được quan tâm và triển khai có hiệu quả, tỉ lệ nghèo giảm dần qua các năm. Năm 2017, tổng số hộ nghèo là 2.173 hộ chiếm 11,93% tổng số hộ toàn huyện, trong đó, DTTS có 1.595 hộ chiếm 24,79% số hộ nghèo toàn huyện. Năm 2018, tổng số hộ nghèo là 1.632 hộ chiếm 8,69% tổng số hộ toàn huyện, trong đó, DTTS có 1.414 hộ chiếm 17,3% số hộ nghèo toàn huyện.

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức DTTS được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm. Số lượng cán bộ, công chức, viên chức DTTS, đặc biệt là người DTTS tại chỗ ngày càng tăng về số lượng, chất lượng. Đến nay, số lượng viên chức sự nghiệp giáo dục có 144/1257 người chiếm 11,45%; cán bộ, công chức UBND huyện có 4/87 người chiếm 4,6%, cán bộ, công chức cấp xã có 41/146 người chiếm 16,66%.

Trên cơ sở kết quả đạt được và tình hình thực tế của địa phương, trong thời gian tới, huyện K’Rông Nô định hướng tập trung phát triển kinh tế, giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống cho đồng bào DTTS; giải quyết, tháo gỡ dứt điểm các vấn đề về việc làm, lương thực, nước sinh hoạt, nhà ở, ... Phấn đấu đến hết năm 2024, không còn hộ đồng bào DTTS tại chỗ thiếu đất sản xuất, đất ở, giảm khoảng cách chênh lệch mức sống giữa các dân tộc, các vùng trên địa bàn huyện. 100% hộ dân ở vùng quy hoạch định canh định cư được sử dụng điện, nước sạch. Không còn xã đặc biệt khó khăn. Chấm dứt tình trạng di cư tự phát. Ngăn chặn tình trạng suy thoái môi trường sinh thái.

Đại hội đã thông qua Quyết tâm thư và bầu 22 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh lần thứ III năm 2019.

Nhân dịp này, Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông, UBND huyện K’Rông Nô tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp đại đoàn kết các dân tộc trong thời gian qua.

Hoàng Thảo