Đại hội đại biểu các DTTS huyện Cao Phong (Hòa Bình): Tiếp tục tập trung nguồn lực phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS

09:37 AM 15/05/2019 |   Lượt xem: 1412 |   In bài viết | 

Bà Đinh Thị Thảo, Trưởng ban Dân tộc tỉnh trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc.

Thực hiện mục tiêu quyết tâm thư đặt ra tại Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ II (giai đoạn 2014-2019), Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc huyện Cao Phong đã cụ thể hóa bằng những hành động, việc làm thiết thực và đã đạt được những kết quả tích cực. Thông qua hoạt động tuyên truyền và triển khai thực hiện các chính sách dân tộc, đồng bào các DTTS trong huyện đã tích cực, chủ động trong phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng NTM và có nhiều đóng góp cho cộng đồng và xã hội. Khối đại đoàn kết dân tộc không ngừng được củng cố và phát huy. Hạ tầng kinh tế-xã hội tiếp tục được đầu tư nâng cấp. Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 tăng 1,86 lần so với 2014. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11,84%. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều toàn huyện đến cuối năm 2018 còn 14,67%. Toàn huyện đã có 5 xã đạt chuẩn NTM…

Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Cao Phong lần thứ III đặt ra mục tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn 2019-2024, đó là: Tiếp tục tập trung nguồn lực cho phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS theo hướng bền vững; khai thác tiềm năng, lợi thế vùng DTTS, từng bước hình thành các vùng kinh tế trên địa bàn huyện. Trong giai đoạn 2019-2024, huyện phấn đấu giảm số xã khu vực III xuống còn 23,07%; thu nhập bình quân đầu người đạt 20 triệu đồng/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo các xã khu vực III xuống còn dưới 30% và 95% hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh, 11/13 xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế…

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình, Trưởng Ban chỉ đạo Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Nguyễn Văn Dũng đã ghi nhận, biểu dương những thành tích mà cấp ủy Đảng, chính quyền và đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện Cao Phong đã đạt được trong những năm qua. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, trong thời gian tới Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Cao Phong tiếp tục khai thác tiềm năng, lợi thế của huyện, phát huy nội lực, tranh thủ các nguồn lực, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; triển khai thực hiện tốt các chính sách phát triển kinh tế-xã hội, các chính sách về dân tộc của Đảng, Nhà nước và của tỉnh; tiếp tục triển khai và làm tốt hơn nữa chính sách phát triển nguồn nhân lực đối với vùng DTTS, chính sách bố trí sử dụng cán bộ người DTTS…

Tại Đại hội, thừa ủy quyền của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT, bà Đinh Thị Thảo, Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã trao Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến cho 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc. Đại hội cũng đã nhất trí bầu 9 đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Hòa Bình lần thứ III, năm 2019.

Nghĩa Hiệp (Báo DT&PT)