Sóc Trăng: Hội diễn nghệ thuật quần chúng và trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Hoa

08:06 PM 27/10/2020 |   Lượt xem: 2970 |   In bài viết | 

Các đội tham gia ca múa tại Hội diễn nghệ thuật quần chúng

Chiều 26/10, tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức khai mạc Hội diễn nghệ thuật quần chúng và Trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Hoa lần thứ 8, năm 2020 với sự tham gia của 10 đoàn nghệ thuật quần chúng trong tỉnh, gần 300 diễn viên, nghệ sĩ.

Theo đó, đối với Hội diễn nghệ thuật quần chúng, các diễn viên sẽ biểu diễn các thể loại đơn ca, song ca, tam ca, ca múa, dư hứng, độc tấu, song tấu… nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, truyền thống đoàn kết gắn bó giữa cộng đồng 3 dân tộc Kinh - Khmer - Hoa trong đấu tranh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những đổi thay, thành tựu của đất nước, của địa phương trên bước đường xây dựng và phát triển. Riêng trình diễn trang phục, các khán giả sẽ được xem về trang phục truyền thống và cách tân của dân tộc Hoa trên trong lao động, lễ hội, lễ cưới… 

Thông qua Hội diễn, tỉnh Sóc Trăng mong muốn tiếp tục khơi dậy tiềm năng văn hóa, phong phú, độc đáo, mang sắc thái dân tộc Hoa trong toàn tỉnh. Đồng thời, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 9, khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước. Bên cạnh đó, sẽ phát huy tài năng nghệ thuật, tạo điều kiện nâng cao chất lượng phong trào văn hóa văn nghệ trong vùng có đông đồng bào dân tộc Hoa sinh sống trên địa bàn, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt và hưởng thụ văn hóa tinh thần cho đông đảo quần chúng tại cơ sở.

 Hội diễn sẽ diễn ra đến hết ngày 28/10.

(dangcongsan.vn)