Hết lòng với đồng bào mình

02:43 PM 09/08/2016 |   Lượt xem: 1596 |   In bài viết | 

Anh Chúng thăm hỏi bà con.

Nhận thấy rõ một trong những nguyên nhân dẫn đến đói nghèo, cuộc sống cơ cực của bà con, chính là nhiều hủ tục lạc hậu còn tồn tại, anh Giàng Seo Chúng đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể địa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách tới đồng bào. Anh cũng luôn gần gũi, thường xuyên đến thăm hỏi, động viên các gia đình trong xã khi có chuyện vui, chuyện buồn. Dần dần, mọi người xem anh như một người thân.

Cùng với việc tuyên truyền các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bao nhiêu việc “có tên hay không tên” liên quan đến đời sống hàng ngày của đồng bào, anh đều sẵn sàng có mặt để khuyên bảo thân tình, nói điều hay lẽ phải. Những hộ thường hay mời thầy cúng mỗi khi gia đình có ai đó bị ốm đau, anh vận động bà con đưa người bệnh đi đến cơ sở y tế để khám chữa bệnh... 

Cũng chính từ việc bám sát cơ sở, nên năm 2011, từ thông tin cơ sở, anh đã kịp thời phát hiện 3 hộ người Mông có ý định vượt biên. Sau khi báo cáo với chính quyền địa phương, suốt một tuần sau đó, ngày nào anh cũng vượt 25 km đường rừng để đến tận nhà các hộ dân vận động bà con thay đổi ý định. Nghe anh phân tích có lý, có tình, cuối cùng, các hộ gia đình đã đồng ý ở lại và yên tâm làm ăn, lập nghiệp. Hiện nay, đời sống của cả 3 gia đình đều đã khá giả hơn. 

Không chỉ chủ động tuyên truyền, anh còn kịp thời chuyển tải những tâm tư, nguyện vọng của bà con cho chính quyền địa phương.

Theo: Nguyễn Hiền