Hoàn thành bản đồ trượt lở đất đá tại 15 tỉnh miền núi phía Bắc

11:06 AM 26/09/2017 |   Lượt xem: 2649 |   In bài viết | 

Đây là lần đầu tiên người dân các tỉnh miền núi có thể biết trước nguy cơ trượt lở đất đá tại địa phương mình hay tại chính khu vực mình đang sinh sống.

Nhằm đưa thông tin cảnh báo kịp thời, xác thực đến từng hộ dân, phù hợp thực tế cuộc sống, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai sẽ phối hợp với các địa phương thường xuyên thu thập, bổ sung các thông tin hiện trạng trượt lở đất đá từ chính quyền và người dân địa phương; đồng thời triển khai các đợt tập huấn cho các chuyên viên được giao trực tiếp quản lý và sử dụng bản đồ cũng như các cán bộ nòng cốt trong các cộng đồng dân cư.

(Theo vtv.vn)