Hỗ trợ hơn 5,6 triệu USD bảo vệ trẻ em dễ bị tổn thương

01:31 PM 24/04/2018 |   Lượt xem: 1523 |   In bài viết | 

Ảnh minh họa. Nguồn internet

Mục tiêu của chương trình được thực hiện nhằm cải thiện an sinh bền vững cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em dễ bị tổn thương thông qua các hoạt động dự án bảo vệ trẻ em tránh khỏi mọi hình thức bị xâm hại, bóc lột và tai nạn thương tích; cải thiện dinh dưỡng và y tế cho trẻ em dưới 5 tuổi bằng phương pháp tiếp cận lồng ghép; cải thiện sinh kế bền vững hộ gia đình để duy trì an sinh cho trẻ em và xây dựng cộng đồng gắn kết tham gia chăm sóc, bảo vệ trẻ em.  

Trong đó, "Chương trình Vùng" huyện Phước Sơn được triển khai thực hiện gồm 7 xã, thị trấn; huyện Bắc Trà My gồm 9 xã, thị trấn; huyện Nam Giang có 4 xã, thị trấn và các xã vùng cao của huyện Nông Sơn. Với tổng kinh phí 5,6 triệu USD được phê duyệt; tùy theo điều kiện từng huyện, các địa phương sẽ được hỗ trợ nguồn kinh phí khác nhau và triển khai thực hiện chương trình này từ cuối năm 2017 đến năm 2022.

(tiengchuong.vn)