Khởi động Dự án Phát triển trẻ thơ toàn diện tỉnh Điện Biên giai đoạn 2017 - 2021

07:58 PM 18/04/2018 |   Lượt xem: 1538 |   In bài viết | 

Hội nghị Khởi động Dự án Phát triển trẻ thơ toàn diện tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2017 - 2021

Ngày 17/4, Ban quản lý Dự án Phát triển trẻ thơ toàn diện tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị Khởi động Dự án Phát triển trẻ thơ toàn diện tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2017 - 2021, do Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tài trợ.

Dự Hội nghị có hơn 90 đại biểu đại diện lãnh đạo tổ chức UNICEF Việt Nam; Phòng Bảo vệ trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện, xã tham gia Dự án.

Dự án Phát triển trẻ thơ toàn diện tỉnh Điện Biên giai đoạn 2017 - 2021 là một trong 14 dự án thuộc Chương trình quốc gia hợp tác giữa Việt Nam và UNICEF giai đoạn 2017 - 2021. Trong đó, Điện Biên là một trong 3 tỉnh (Điện Biên, Gia Lai, Kon Tum) được thụ hưởng Dự án. Tại Điện Biên, Dự án được thực hiện tại 9 xã: Tả Phìn, Sín Chải, Tả Sìn Thàng (huyện Tủa Chùa); Mường Thín, Mường Mùn, Nà Tòng (huyện Tuần Giáo); Háng Lìa, Pú Nhi, Chiềng Sơ (huyện Điện Biên Đông).

Dự án nhằm đảm bảo mục tiêu: Đến năm 2021, tất cả trẻ em từ khi còn trong bụng mẹ đến 8 tuổi đều được phát triển đầy đủ về thể chất, tâm lý, tinh thần, đạo đức, xã hội; trẻ được tiếp cận bình đẳng các dịch vụ cơ bản về chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần, dinh dưỡng, giáo dục, nước sạch, vệ sinh và các chính sách an sinh xã hội, để có thể thực hiện các quyền được sống, được phát triển, được học tập và bảo vệ bản thân.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu về Dự án, kế hoạch Dự án năm 2018 và các hướng dẫn chung về quản lý, triển khai; đồng thời, cùng thảo luận và làm việc theo nhóm các nội dung: Hoạt động ưu tiên triển khai trong kế hoạch quý II, III/2018 của các hợp phần; giải pháp thúc đẩy hợp tác liên ngành trong mục tiêu triển khai các dịch vụ chăm sóc phát triển trẻ thơ toàn diện tại các cấp, đặc biệt là tuyến xã, thôn, bản./.

(dangcongsan.vn)