Liên hợp quốc lấy ngày 29/6 làm Ngày quốc tế các nước nhiệt đới

10:03 AM 16/06/2016 |   Lượt xem: 3136 |   In bài viết | 

Toàn cảnh phiên họp toàn thể Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York

Theo nghị quyết được 193 nước thành viên LHQ thông qua, Đại hội đồng công nhận rằng các nước nhiệt đới đã có sự phát triển nhanh chóng nhưng vẫn đối mặt với rất nhiều những thách thức đòi hỏi sự quan tâm tập trung vào nhiều lĩnh vực liên quan đến chỉ số và số liệu phát triển nhằm hướng tới sự phát triển ổn định. Nghị quyết cũng nêu rõ các nước nhiệt đới chiếm khoảng 40% diện tích bề mặt thế giới và chiếm khoảng 80% sự đa dạng sinh học trên thế giới, cùng với sự đa dạng về ngôn ngữ và văn hóa.

Nghị quyết đề nghị tất cả các quốc gia thành viên, các tổ chức trong hệ thống LHQ, các tổ chức và xã hội dân sự quốc tế và khu vực khác, bao gồm các tổ chức phi chính phủ, tuân thủ nghị trên theo cách tương ứng và phù hợp với ưu tiên của mỗi quốc gia nhằm tăng cường nhận thức về các nước nhiệt đới, những thách thức đặc trưng mà họ đang phải đối mặt và những cơ hội hiện nay./. 

Theo TTXVN