Xóa bỏ "Ma lai", "Thuốc thư"

02:36 PM 11/07/2016 |   Lượt xem: 2592 |   In bài viết | 

Tuyên truyền bằng nhiều hình thức để xóa bỏ “ma lai”, “thuốc thư”.

Một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức cho người dân vùng dân tộc thiểu số. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai đã in dịch và phát hành 13.000 cuốn sổ "bỏ túi" bằng song ngữ Việt - J'rai và Việt - Bahnar, với nội dung phân tích cụ thể, khoa học trên cơ sở các vụ việc "Ma lai", "Thuốc thư" đang diễn ra và khẳng định, đó chỉ là mê tín điên cuồng trong một số ít người và chịu sự tác động mạnh của kẻ xấu, tổ chức phản động. Những cuốn sổ "bỏ túi" này đã được cấp phát đến tận các buôn làng và các già làng, trưởng bản dùng làm tư liệu trong các cuộc họp, sinh hoạt cộng đồng để tuyên truyền, vận động.

Bên cạnh đó, trách nhiệm của các già làng, trưởng bản cũng được nâng cao trong việc quản lý cộng đồng có liên quan đến tình hình an ninh trật tự nói chung và tình hình "Ma lai", "Thuốc thư" nói riêng. Giải pháp ngăn chặn hoạt động trái phép của các "thầy Mo" trong cộng đồng dân tộc thiểu số cũng được tỉnh Gia Lai coi trọng, bởi đây là trò lừa bịp, dựa vào tình hình "Ma lai", "Thuốc thư" để cúng lấy tiền, gây hoang mang lo lắng trong cộng đồng dân cư. Đồng thời, tỉnh Gia Lai đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bà con nếu ốm đau thì đến các cơ sở y tế điều trị bệnh miễn phí; nâng cao nhận thức, để loại bỏ ‘Ma lai”, “Thuốc thư”.

Theo: Văn Thông (baotintuc.vn)