Giúp học sinh vùng dân tộc thiểu số chuẩn bị tham dự kỳ thi THPT quốc gia

09:18 AM 16/04/2018 |   Lượt xem: 1496 |   In bài viết | 

Theo đó, trên cơ sở đánh giá, xếp loại học sinh, các đơn vị nêu trên cần rà soát, phân loại năng lực học tập của học sinh lớp 12; xây dựng kế hoạch dạy học, phụ đạo, bồi dưỡng của từng bộ môn phù hợp đối tượng học sinh, nhất là học sinh dân tộc thiểu số. Các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường có học sinh dân tộc thiểu số, miền núi xây dựng kế hoạch quản lý, tổ chức ôn tập và hỗ trợ học sinh lớp 12 tham dự kỳ thi THPT quốc gia sau khi kết thúc năm học; thực hiện tốt việc quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng bảo đảm sức khỏe và an toàn cho học sinh.

Đáng chú ý, các sở GD và ĐT cần tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương; phối hợp các tổ chức đoàn thể, ban đại diện cha mẹ học sinh có chính sách, hoạt động hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số, học sinh hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa có điều kiện ôn tập và tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2018; không để trường hợp nào bỏ thi vì hoàn cảnh khó khăn.

(nhandan.com.vn)