Tổng kết dự án “Hỗ trợ trẻ em DTTS đến trường”

07:26 AM 01/04/2023 |   Lượt xem: 7125 |   In bài viết | 

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Dự án được thực hiện từ tháng 5/2022 - 4/2023 tại 8 xã của 2 huyện Mèo Vạc và Yên Minh, kinh phí thực hiện gần 4,6 tỷ đồng. Sau khi triển khai, dự án đã tổ chức các hoạt động hỗ trợ trên 9.500 học sinh dễ bị tổn thương, học sinh nghèo DTTS tiếp tục đến trường bằng cách cải thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học cần thiết và cơ bản, giới thiệu học bổng, đào tạo, truyền thông về an toàn, kỹ năng sống để các em có thể tránh được các rủi ro về bạo lực trên cơ sở giới, buôn bán người, tảo hôn và lạm dụng. 

Xây mới, sửa chữa các dãy nhà tập thể, nhà bán trú, nhà vệ sinh, bể nước, sân chơi và cung cấp đồ dùng như tủ, giường, quạt điện, hệ thống đèn chiếu sáng, lắp đặt hệ thống rửa tay tại các trường học trong vùng dự án. Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động truyền thông, nâng cao năng lực cho trẻ em về kỹ năng sống, bình đẳng giới, sức khỏe vị thành niên; truyền thông về quyền của trẻ em gái và tuyên truyền về xóa bỏ hủ tục lạc hậu, phòng chống tảo hôn, kết hôn cận huyết cho học sinh…

Tại buổi Hội thảo, các đại biểu đánh giá cao tính hiệu quả của dự án đã mang lại lợi ích thiết thực, có ý nghĩa to lớn đối với học sinh vùng cao, đặc biệt là đối với trẻ em gái. Từ những em bé nhút nhát, ngại giao tiếp, sống khép mình và rất ngại chia sẻ về tâm tư với người lớn, giờ đây các em đã trở thành những người có sự tự tin, kiến thức của bản thân được nâng cao, có kỹ năng về phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt các em đã có ý thức với bản thân thông qua việc chăm sóc sức khỏe của mình cũng như những người xung quanh, bên cạnh đó được học trong môi trường đầy đủ và an toàn.

(baohagiang.vn)