Vụ Chính sách Dân tộc

11:54 PM 22/12/2015 |   Lượt xem: 7254 |   In bài viết | 

Tên đơn vị: Vụ Chính sách Dân tộc

Địa chỉ: Số 141 Hoàng Hoa Thám - Ba Đình - Hà Nội

Điện thoại: 024. 37173180

Emailvuchinhsachdantoc@cema.gov.vn

Quyết định số 230/QĐ-UBDT ngày 05/5/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Chính sách Dân tộc

 

Bùi Văn Lịch
 Vụ trưởng

 

Bế Thị Hồng Vân
Phó Vụ trưởng

Hoàng Văn Tuyên
Phó Vụ trưởng

Nguyễn Văn Tân
Phó Vụ trưởng

 

Nguyễn Thị Ngọc Ánh
 Trưởng phòng CSXH

Lâm Quốc Hồng
Phó Trưởng phòng CSXH

Hoàng Thúy Quỳnh
Trưởng phòng CSKT Tổng hợp


 
Đào Xuân Quy
Phó Trưởng phòng CSKT Tổng hợp
Phùng Quang Thiện
Phó Trưởng phòng CSKT Tổng hợp
Vi Anh Tùng
Phó Trưởng phòng CSKT Tổng hợp

 
Đoàn Kiều Vân
Phó Trưởng phòng CSXH
Phùng Quốc Huy 
Phó Trưởng phòng CSXH