Vụ Hợp tác quốc tế

12:00 AM 24/01/2021 |   Lượt xem: 13817 |   In bài viết | 

VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ

 
 
  Hoàng Văn Xô
Quyền Vụ trưởng
 
Hoàng Văn Bình
Phó Vụ trưởng
Trần Chi Mai
Phó Vụ trưởng
Trần Thu Hà
Phó Vụ trưởng

 

Quyết định số 251/QĐ-UBDT ngày 16/5/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp tác Quốc tế

(Thông tin được cập nhật đến ngày 17/02/2022, khi có sự thay đổi, đề nghị gửi về: banbientap@cema.gov.vn)

- - - - - - - -

Các đảng viên Chi bộ Vụ Hợp tác quốc tế chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu tham dự Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025, ngày 19/8/2022