Vụ Kế hoạch - Tài chính

09:38 AM 21/12/2015 |   Lượt xem: 6054 |   In bài viết | 

Tên đơn vị: Vụ Kế hoạch - Tài chính

Địa chỉ: Số 80 Phan Đình Phùng, Hà Nội

Số điện thoại: 024 37332197

Emailvukehoachtaichinh@cema.gov.vn

Quyết định số 225/QĐ-UBDT ngày 04/5/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch - Tài chính

 


Nguyễn Văn Nhuận
 Vụ trưởng


 

 
Bùi Xuân Điền
Phó Vụ trưởng 
Nguyễn Huy Duẩn
Phó Vụ trưởng

 

 
Hoàng Văn Xô
    Phó Vụ trưởng
Nguyễn Mạnh Huấn
    Phó Vụ trưởng

 

 
Nguyễn Thế Hoàng
Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư và Thống kê
Nguyễn Thị Đức Hạnh
Trưởng phòng Tài Chính

 

 
Vũ Hoàng Anh
Phó Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư và Thống kê
Mao Tiết Hiếu
Phó Trưởng phòng Tài Chính