Vụ Pháp chế

01:44 PM 21/12/2015 |   Lượt xem: 4589 |   In bài viết | 

Tên đơn vị: Vụ Pháp chế

Địa chỉ: Số 141 Hoàng Hoa Thám - Ba Đình -  Hà Nội

Điện thoại: 024. 37335582

Emailvuphapche@cema.gov.vn 

Quyết định số 232/QĐ-UBDT ngày 05/5/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế

 

Lý Anh Tuấn
 Vụ trưởng

Phan Hồng Thủy 
Phó Vụ trưởng

Nguyễn Chí Tuấn
Phó Vụ trưởng