Bộ trưởng, Chủ nhiệm Giàng Seo Phử chúc mừng cán bộ, công nhân viên nhân Ngày truyền thống của cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc

02:57 AM 12/06/2010 |   Lượt xem: 1890 |   In bài viết | 

Tại cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm đã chúc mừng cán bộ, công nhân viên nhân Ngày truyền thống của cơ quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (3/5/1946 - 3/5/2010) theo Quyết định số 1491/QĐ-TTg ngày 14/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ. Với tinh thần Ngày truyền thống của cơ quan, Bộ trưởng, Chủ nhiệm đã yêu cầu cán bộ công chức làm tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu Việt Nam lần thứ nhất. Đây là lần đầu tiên Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam được Đảng và Nhà nước tổ chức với quy mô toàn quốc, có điều kiện tập hợp đầy đủ đại biểu của 54 dân tộc anh em trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, đại diện cho các tầng lớp dân cư, các thành phần xã hội, các lĩnh vực, vùng, miền; nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tạo động lực mới trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập và phát triển đất nước. Cán bộ công nhân viên chức của Ủy ban Dân tộc sẽ thực hiện tốt trách nhiệm cơ quan thường trực của Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu Việt Nam.

Ban Biên tập