Họp Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm của Ủy ban Dân tộc

02:56 AM 12/06/2010 |   Lượt xem: 1767 |   In bài viết | 

Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền Vũ Bá Cường, Phó Trưởng ban Thường trực thông qua quyết định Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về qui chế hoạt động, phân công nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động của các thành viên đồng thời khẳng định trong năm 2010 sẽ có 8 cuộc mít tinh, hội thảo, tập huấn do 3 Vụ Địa phương thực hiện.

Các thành viên trong Ban thống nhất cao với ý kiến: phòng, chống AIDS  và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm là nhiệm vụ thường xuyên của các Bộ, ngành; cùng chia sẻ những khó khăn của các thành viên trong Ban vì cùng lúc kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ công tác khác nhau; cần có đội ngũ chuyên viên, báo cáo viên có chuyên môn cao tại các Vụ Địa phương trong công tác phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm; sử dụng trang phòng chống ma túy để làm công cụ điều hành tác nghiệp cho các hoạt động trong Ban.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ nhiệm Sơn Phước Hoan chỉ đạo: các thành viên cần lồng ghép các nhiệm vụ chuyên môn chính thức của đơn vị mình với các nhiệm vụ của Ban để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các Vụ, đơn vị, các thành viên trong Ban; chủ động trong công tác kiểm tra địa bàn lồng ghép trong chương trình kiểm tra việc thực hiện các chính sách khác. Phó Chủ nhiệm nhất trí cao với ý kiến sử dụng trang thông tin phòng chống ma túy để điều hành tác nghiệp hoạt động chuyên môn của Ban.

T.V.T