Phó Chủ nhiệm Hoàng Xuân Lương tiếp đoàn đại biểu có uy tín tỉnh Sơn La

11:44 AM 28/08/2010 |   Lượt xem: 1669 |   In bài viết | 

Buổi gặp mặt này cũng là dịp để các đại biểu được tìm hiểu thêm và chia sẻ tình hình thực hiện chính sách dân tộc tại địa phương. Các đại biểu cũng bày tỏ một số khó khăn, hạn chế trong việc thực thi chính sách tại địa phương, khó khăn trong di dời đến nơi ở mới để phục vụ cho việc xây dựng Thủy điện Sơn La...

Phó Chủ nhiệm Hoàng Xuân Lương đánh giá cao sự góp sức của đồng bào trong việc di dời đến nơi ở mới để Thủy điện Sơn La được hoàn thiện sớm hơn so với dự định. Trước những khó khăn trong việc ổn định nơi ở mới, Phó Chủ nhiệm nhắc nhở đồng bào cần giữ gìn được nếp sống, duy trì đời sống văn hóa, tập tục, phấn đấu là hình mẫu tốt cho đồng bào dân tộc thiểu số cả nước học tập.

Chia sẻ thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam trong tháng 5 vừa qua, Phó Chủ nhiệm khẳng định Đại hội là dịp ca ngợi công lao to lớn của đồng bào dân tộc thiểu số đối với những thắng lợi của Cách mạng Việt Nam, vừa là dịp để tổng kết, đánh giá tổng hợp các chương trình, chính sách dành cho đồng bào dân tộc trong những năm vừa qua. Việc hoàn thiện Nghị định công tác dân tộc trong thời gian tới sẽ giúp cho chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng đồng bào dân tộc ngày càng ổn định.

Qua buổi gặp mặt đã kịp thời động viên, khích lệ các cá nhân, điển hình tiên tiến, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong toàn tỉnh Sơn La, phát huy sức mạnh, tạo động lực mới cho việc thực hiện có chất lượng hiệu quả các chương trình mục tiêu do Tỉnh đề ra. Phó Chủ nhiệm đề nghị các đại biểu sau khi về địa phương cần phát huy hơn nữa vai trò của mình trong việc giúp đỡ cấp ủy chính quyền hoàn thành những mục tiêu đã đề ra để Sơn La sớm trở thành tỉnh phát triển mạnh tại khu vực Tây Bắc.
 

T.V.T