Ban Dân tộc Hòa Bình: Chú trọng đến chính sách cho đồng bào dân tộc

09:07 AM 19/07/2013 |   Lượt xem: 1546 |   In bài viết | 

Chú trọng xây dựng cơ sở hạ tầng cho giáo dục, đào tạo nghề

 Mặc dù có những khó khăn như thiếu hướng dẫn thực hiện cơ chế, sự phối hợp giữa các ban ngành vẫn còn chưa liên tục... nhưng với nỗ lực của mình, trong 6 tháng đầu năm 2013, Ban Dân tộc Hòa Bình đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Ban Dân tộc tỉnh đã tập trung chỉ đạo, bám sát cơ sở để nắm bắt đời sống, kinh tế, xã hội cũng như việc sản xuất của đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó kịp thời giải quyết những thắc mắc, khó khăn của đồng bào trong việc triển khai, thực hiện các chương trình, chính sách của nhà nước. Chính nhờ sự quyết liệt đó mà tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc trong tỉnh ổn định, đời sống kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục... từng bước được nâng cao.

Về công tác quản lý điều hành, Ban Dân tộc tỉnh đã kiện toàn, sắp xếp lại bộ máy tổ chức để hoạt động hiệu quả hơn; tham mưu cho UBND tỉnh trong việc thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra giám sát các chính sách dân tộc tại các địa phương, kiểm tra một số dự án do Ban trực tiếp làm chủ đầu tư, hỗ trợ trực tiếp cho người dân theo Quyết định số 102 của Thủ tướng Chính phủ, chính sách cấp báo chí miễn phí cho đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định 2472/QĐ-TTg, chính sách đối với người có uy tín theo Quyết định số 18/QĐ-TTg; Chính sách định canh định cư theo Quyết định số 33/QĐ-TTg và Quyết định 755/QĐ-TTg mới đây. Đến nay, Ban Dân tộc tỉnh đã hoàn thành việc đối chiếu công tác giải ngân vốn thuộc chương trình 135, thanh toán đến hết dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2012; tham mưu cho UBND tỉnh phân bổ dự toán kinh phí chương trình 135 năm 2013, lên kế hoạch đăng ký danh mục chuẩn bị đầu tư công trình cơ sở hạ tầng năm 2014.

Trong chính sách di dân thực hiện định canh định cư: Đã hoàn tất thủ tục hồ sơ số liệu, thanh toán quyết toán các công trình năm 2012; phối hợp với huyện Đà Bắc, xã Tu Lý và các ban ngành đoàn thể giải quyết dứt điểm những vướng mắc khó khăn trong việc cấp đất sản xuất cho 17 hộ dân chuyển đến điểm định canh, định cư, đồng thời đang đẩy nhanh tiến độ phê duyệt 04 hạng mục công trình tại xóm Mít, xã Tu Lý, huyện Đà Bắc để có thể khởi công trong tháng 7/2013.

Về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho hộ dân tộc thiểu số nghèo: Ban Dân tộc đã phối hợp rà soát tổng hợp số hộ, khẩu nghèo thuộc diện được thụ hưởng chính sách năm 2013, tham mưu phân bổ dự toán kinh phí hỗ trợ cho 40.629 hộ, với 166.743 khẩu với giá trị thực hiện là 17.300 triệu đồng. Bên cạnh đó Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với Báo Hòa Bình và Bưu điện tỉnh, Đài phát thanh và truyền hình thực hiện tốt công tác tuyên truyền cho đồng bào; Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cộng đồng về phòng chống ma túy cho cán bộ cấp thôn, bản của 02 xã Hang kia, Pà Cò huyện Mai Châu...

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013, ông Xa Hồng Diên - Trưởng ban Dân tộc tỉnh cho biết, sẽ tiếp tục kiện toàn bộ máy, nâng cao năng lực của cán bộ, đẩy mạnh công tác quản lý chỉ đạo điều hành thực hiện các chính sách dân tộc. Trong đó đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án đã được phê duyệt, tăng cường công tác thanh kiểm tra, nắm tình hình kịp thời tháo gỡ những khó khăn, phát sinh của các địa phương trong quá trình thực hiện. Phối hợp làm tốt công tác thông tin truyên truyền đối với vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tham mưu cho UBND tỉnh, các địa phương cần tăng cường công tác lồng ghép, thực hiện đồng bộ các dự án, chính sách trên địa bàn đảm bảo hiệu quả, mục tiêu đầu tư, tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và ưu tiên cho các địa bàn khó khăn nhất. Được biết, ngày 8/8/2013 tới đây, Ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập. Đây sẽ là sự kiện nhằm tổng kết, đúc rút kinh nghiệm quá trình hoạt động cũng như đề ra phương hướng hoạt động trong thời gian tới.
 

Đình Dũng – Hoàng Châu (Nguồn: Báo Công thương)