Hậu Giang: Tháng 8, 9.2014 Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, tỉnh

05:22 AM 03/07/2014 |   Lượt xem: 1021 |   In bài viết | 

ĐH sẽ tập trung vào những nội dung chủ yếu như: Đánh giá tình hình kinh tế xã hội 5 năm (2009-2014) của tỉnh, huyện (kết quả về: Xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao dân trí trong vùng dân tộc thiểu số; việc khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh trong vùng dân tộc thiểu số…); kết quả thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn đối với vùng dân tộc thiểu số; xây dựng phương hướng thực hiện quyết tâm thư và chương trình hành động của ĐH lần thứ II (2014-2019); báo cáo điển hình của các tập thể, cá nhân trên các lĩnh vực; tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến là người dân tộc thiểu số; chọn cử đại biểu tham dự ĐH cấp trên; phát biểu chỉ đạo ĐH của lãnh đạo cấp trên và Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh…

Thanh Triều (Nguồn: baovanhoa.vn)