Báo cáo kết quả điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số

03:22 PM 12/04/2016 |   Lượt xem: 5030 |   In bài viết | 

Toàn cảnh cuộc họp

Tham dự cuộc họp, về phía UBDT có các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Phan Văn Hùng, Lê Sơn Hải cùng đại diện lãnh đạo các Vụ, đơn vị. Về phía TCTK có Tổng cục trưởng Nguyễn Bích Lâm, Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Liệu cùng đại diện lãnh đạo các Vụ, đơn vị.

Thực hiện Quyết định số 02/QĐ-TTg ngày 05/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số (DTTS) năm 2015, TCTK phối hợp với UBDT đã triển khai các nội dung liên quan đến tổ chức điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 DTTS năm 2015.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Liệu, Phó Tổng Cục trưởng TCTK đã thông báo kết quả điều tra, gồm ba phần: Thứ nhất là một số chỉ tiêu thống kê chủ yếu về dân số; Thứ hai là một số chỉ tiêu thống kê chủ yếu về điều kiện hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc vùng dân tộc. Thứ ba là một số chỉ tiêu thống kê chủ yếu về người DTTS tham gia tổ chức Đảng, chính quyền và đoàn thể cấp xã thuộc vùng dân tộc.

Việc thu thập thông tin về dân số, thu nhập, điều kiện nhà ở của hộ và các điều kiện kinh tế - xã hội nhằm phản ánh thực trạng kinh tế - xã hội của 53 DTTS để biên soạn các chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và hệ thống chỉ tiêu thống kê về công tác dân tộc, phục vụ xây dựng và hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội cho các vùng dân tộc, làm cơ sở hình thành hệ thống thông tin, dữ liệu thống kê về DTTS tại Việt Nam.

Được sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo hai cơ quan UBDT và TCTK cùng với sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ tham gia điều tra ở các cấp, cuộc điều tra cơ bản hoàn thành những nội dung lớn, quan trọng, bảo đảm chất lượng thông tin thu thập và đúng tiến độ đề ra. Tuy nhiên, cuộc điều tra vẫn còn gặp nhiều khó khăn do nhu cầu thông tin rất lớn; nội dung cuộc điều tra phức tạp; phạm vi điều tra trải rộng trên 51 tỉnh, thành phố và tất cả 53 dân tộc thiểu số…

Tại cuộc họp, lãnh đạo UBDT đánh giá cao kết quả cuộc điều tra. Lãnh đạo UBDT và đại diện lãnh đạo các Vụ, đơn vị cũng đưa ra một số ý kiến đóng góp để hoàn thiện số liệu điều tra như: Chỉ tiêu điều tra cơ sở hạ tầng mới chỉ phản ánh đến cấp xã chứ chưa đến cấp thôn, bản; chỉ tiêu về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và giáo dục đào tạo của DTTS cần tách rời hai giới nam và nữ; cần thống kê đầy đủ nhất về thông tin các dân tộc rất ít người; bổ sung thêm chỉ tiêu về văn hóa; cần xác định rõ những địa bàn được phủ sóng về tiếp cận thông tin; bổ sung nội dung so sánh chỉ tiêu để nắm rõ về vấn đề lao động, việc làm…

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng đánh giá cao tinh thần và trách nhiệm làm việc của TCTK đã khắc phục khó khăn, tích cực triển khai thực hiện để hoàn thành cuộc điều tra đúng thời hạn và đạt kết quả. Thứ trưởng nhấn mạnh: Đây là cuộc điều tra có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Các số liệu điều tra sẽ là cơ sở phục vụ cho quá trình xây dựng chính sách dân tộc. Kết quả của cuộc điều tra không chỉ hỗ trợ trong công tác cho UBDT mà còn cho nhiều Bộ, ngành và các cơ quan liên quan.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng đề nghị TCTK cần rà soát để hoàn thiện nội dung báo cáo trước khi công bố. Thứ trưởng mong rằng, trong thời gian tới, TCTK và UBDT sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa để nghiên cứu chuyên sâu về các chỉ tiêu, số liệu phục vụ xây dựng và hoạch định chính sách dân tộc.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng thông báo: UBDT sẽ công bố kết quả điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế- xã hội của 53 DTTS năm 2015 vào cuối tháng 4/2016.

Sơn Nam - Huyền Trang