Quân dân vùng biên giới huyện A Lưới nô nức tham gia bầu cử

05:10 PM 23/05/2021 |   Lượt xem: 324 |   In bài viết | 

Trước khi bỏ phiếu, cử tri đều được đo thân nhiệt, khử khuẩn

Không khí nô nức của quân và dân vùng biên giới tham gia bầu cử

Thành viên tổ bầu cử tận tình hướng dẫn cử tri bỏ phiếu

Cử tri là đồng bào dân tộc thiểu số tham gia bỏ phiếu

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tham gia bỏ phiếu

(baodantoc.vn)