Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh chủ trì Hội nghị sơ kết công tác tháng 02 năm 2024 cơ quan Ủy ban Dân tộc

05:00 PM 04/03/2024 |   Lượt xem: 1677 |   In bài viết | 

Toàn cảnh Hội nghị

Báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo UBDT trong tháng 02 cho thấy, Bộ trưởng, Chủ nhiệm, các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban đã quyết liệt chỉ đạo các vụ, đơn vị triển khai các nhiệm vụ, trong đó tổ chức các Đoàn công tác của Lãnh đạo Uỷ ban đi thăm, chúc Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; quán triệt cán bộ, công chức, viên chức người lao động thực hiện nghiêm các Chỉ thị của Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ về đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn vui tươi, lành mạnh; tổ chức Hội nghị công bố về công tác cán bộ và gặp mặt toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan UBDT nhân dịp đầu Xuân năm mới; ban hành Chỉ thị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024…

Trong tháng 02/2024, Lãnh đạo UBDT đã tham dự 16 cuộc họp của Trung ương Đảng, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thường trực Chính phủ và các ban, bộ, ngành Trung ương; chủ trì, dự 19 cuộc họp, làm việc với các vụ, đơn vị; chỉ đạo xử lý 817 văn bản đến; ký ban hành 81 văn bản các loại; ban hành 09 thông báo kết luận và ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Uỷ ban.

Phương hướng trong tháng 3/2024, UBDT tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: tăng cường nắm tình hình đời sống, KT-XH vùng đồng bào DTTS; khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ trình Quốc hội, UBTV Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao để đảm bảo theo đúng thời hạn quy định; trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm ban hành Quyết định thay thế Quyết định về phân công nhiệm vụ thực hiện dự án, tiểu dự án, nội dung của Chương trình MTQG DTTS&MN, nhiệm vụ giao UBDT chủ trì, thực hiện; xây dựng Kế hoạch đi công tác địa phương năm 2024 của UBDT; hoàn thành xây dựng Đề án vị trí việc làm của UBDT, xây dựng Kế hoạch thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức năm 2024; chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ IV năm 2024…

Hội nghị đã nghe các vụ, đơn vị báo cáo bổ sung và thảo luận về tình hình, tiến độ triển khai việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 05 về công tác dân tộc; các nhóm nhiệm vụ liên quan đến tham mưu, xây dựng các chính sách dân tộc; việc đốc thúc, đẩy nhanh tiến độ xây dựng và sớm phê duyệt kế hoạch công tác năm 2024; nhiệm vụ liên quan đến công tác đối ngoại, xây dựng cơ bản, chuyển đổi số; đề xuất, kiến nghị, khó khăn, vướng mắc, nhất là việc thực hiện các đề án, nhiệm vụ được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trong Chương trình công tác năm 2024 và các nhiệm vụ thuộc Chương trình MTQG DTTS&MN.

Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của các vụ, đơn vị trong tháng 2 vừa qua. Trong tháng 3, khối lượng công việc là rất lớn, Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị các vụ, đơn vị rà soát, bám sát các đầu mối phụ trách để phối hợp chặt chẽ trong triển khai thực hiện; tăng cường trách nhiệm, rà soát, tiến hành phân công, phân nhiệm để triển khai các công việc, thường xuyên báo cáo Lãnh đạo Ủy ban để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm cũng đề nghị các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT tăng cường đôn đốc, kiểm tra, tiến hành các cuộc họp để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của các vụ, đơn vị. Yêu cầu các vụ, đơn vị quán triệt nghiêm các chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Lãnh đạo UBDT, thực hiện nhiệm vụ đảm bảo đúng quy trình, tiến độ thời gian; tăng cường nắm tình hình, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương để đẩy nhanh tiến độ giải quyết các công việc; tăng cường, đổi mới về tư duy trong công tác tham mưu, đảm bảo tham mưu kịp thời, đúng và trúng.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hẩu A Lềnh cũng rà soát và cho ý kiến chỉ đạo đối với từng nhiệm vụ cụ thể theo những đề xuất, kiến nghị của các vụ, đơn vị tại cuộc họp, đảm bảo các nhiệm vụ được tháo gỡ và có giải pháp triển khai thực chất, hiệu quả.

Xuân Thường