Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế: Kiểm tra tiến độ triển khai các dự án thuộc Chương trình MTQG

07:24 AM 01/04/2023 |   Lượt xem: 5056 |   In bài viết | 

Ông Hồ Xuân Trăng (bên trái) kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án bố trí ổn định dân cư xã Thượng Long.

Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra Dự án bố trí ổn định dân cư xã Thượng Long; Dự án bố trí ổn định dân cư xã Hương Hữu (thuộc Dự án 2) và Làng văn hóa dân tộc Cơ Tu (thuộc Dự án 6, Chương trình MTQG).

Qua kiểm tra cho thấy, hiện nay dự án bố trí ổn định dân cư xã Thượng Long đã hoàn thành công tác kiểm kê giải phóng mặt bằng; đã công khai niêm yết danh sách tại thôn, xã. UBND huyện Nam Đông đã phê duyệt danh sách 83 hộ; diện tích thu hồi đất 4,1 ha.

Còn Dự án Bố trí ổn định dân cư xã Hương Hữu là dự án khởi công mới năm 2023, hiện đang họp dân để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng; dự kiến phân bổ dân 66 hộ, diện tích thu hồi 4 ha đất và bố trí tại địa điểm khu tái định canh định cư Tà Rị, xã Hương Hữu. Làng văn hóa dân tộc Cơ Tu được quy hoạch tại thôn Dỗi, xã Thượng Lộ đang trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. Dự kiến triển khai trong tháng 4/2023.

(baodantoc.vn)