Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ nhất

12:01 PM 01/10/2015 |   Lượt xem: 2011 |   In bài viết | 

Đại hội nhằm tổng kết, đánh giá công tác dân tộc; tiếp tục khẳng định đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề dân tộc, đại đoàn kết các dân tộc; khẳng định và ghi nhận công lao to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số trong suốt quá trình gìn giữ và xây dựng phát triển đất nước.

Hiện nay, người dân tộc thiểu số tại Kon Tum chiếm 53,6% dân số toàn tỉnh. Tới dự Đại hội lần này, tất cả các đại biểu đều có chung niềm vui và phấn khởi, vì Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào. Đây là dịp để đồng bào các dân tộc thiểu số nói chung và đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum nói riêng bày tỏ tình cảm, tâm tư, nguyện vọng của mình đối với Đảng và Nhà nước. Cụ thể hơn, Đại hội còn tập trung đánh giá kết quả thực hiện công tác dân tộc từ Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX đến nay và định hướng đến năm 2020. Thông qua Đại hội này, tỉnh Kon Tum sẽ bầu ra 42 đại biểu tiêu biểu dự Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số toàn quốc vào tháng 05/2010.

Đồng chí Hà Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cùng chia sẻ niềm vui với đồng bào các dân tộc tỉnh Kon Tum và động viên các đại biểu tiếp tục phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tôc, đoàn kết, gắn bó và nỗ lực hơn nữa trong công cuộc xây dựng đất nước.

Xuân Thường

Từ khóa
Tin khác