Đẩy mạnh quan hệ hợp tác phát triển ứng dụng công nghệ thông tin

04:41 PM 05/04/2016 |   Lượt xem: 2468 |   In bài viết | 

Toàn cảnh buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Lãnh đạo, chuyên viên thuộc các Trung tâm, phòng ban của Cục CNTT – Bộ TN&MT cùng toàn thể Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Trung tâm Thông tin (TTTT) – UBDT.

Trao đổi tại buổi làm việc, hai bên cùng giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình; thông tin cho nhau các chương trình, dự án đang quản lý, triển khai; chia sẻ các tiềm năng, thế mạnh cũng như các vấn đề cần có sự phối hợp triển khai, thực hiện….

Đ/c Nguyễn Ngọc Hà – Giám đốc Trung tâm Thông tin phát biểu tại buổi làm việc

Nhấn mạnh tới vai trò của CNTT trong việc hỗ trợ xây dựng, triển khai các chương trình, chính sách dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) cũng như việc tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc. Đồng chí Nguyễn Ngọc Hà chia sẻ: Hiện nay UBDT đang xây dựng và triển khai nhiều chương trình, dự án CNTT quan trọng phục vụ công tác quản lý nhà nước về công tác dân tộc cũng như hỗ trợ việc hoạch định, xây dựng các chính sách dân tộc (như: các ứng dụng quản lý nội bộ; Bộ cơ sở dữ liệu các dân tộc Việt Nam; thông tin kinh tế - xã hội 53 DTTS…). Với lĩnh vực mà Bộ TN&MT quản lý cũng như những kinh nghiệm trong triển khai các chương trình về ứng dụng CNTT do Cục CNTT thực hiện, đồng chí Nguyễn Ngọc Hà mong muốn sẽ nhận được sự chia sẻ, phối hợp để tăng cường hơn nữa tính hiệu quả của các ứng dụng khi đưa vào triển khai thực hiện. Đồng chí đề xuất 2 bên cùng tiến tới ký kết một chương trình phối hợp trong thời gian tới.

Đồng chí Lê Phú Hà – Cục trưởng Cục CNTT – Bộ TN&MT (ngoài cùng bên phải) phát biểu tại buổi làm việc

Đồng tình với những chia sẻ của đồng chí Nguyễn Ngọc Hà, đồng chí Lê Phú Hà cho biết: Trong nhiều năm qua, Cục CNTT – Bộ TN&MT và Trung tâm Thông tin – UBDT đã có một số hoạt động phối hợp trong triển khai các nhiệm vụ của cả 2 bên và sự phối hợp cũng đã đạt được một số kết quả rất tốt. Để hướng tới các hoạt động phối hợp hiệu quả hơn nữa trong tương lai, đồng chí rất hoan nghênh việc định hướng 2 bên tiến tới ký kết chương trình phối hợp trong triển khai các ứng dụng CNTT, tuy nhiên việc ký ở cấp nào (cấp Bộ ký hay cấp Cục và Trung tâm ký với nhau) thì cần phải tính toán thêm về mặt nội dung và làm việc cụ thể hơn để đi đến thống nhất và báo cáo Lãnh đạo 2 cơ quan cho ý kiến chỉ đạo.

Tại cuộc họp, hai bên đã thảo luận thêm về các nội dung cần phối hợp, chương trình phối hợp trong 5 năm tới sẽ làm những gì?... việc phối hợp phải tập trung vào các tiềm năng của mỗi bên, cùng tìm ra những yêu cầu mà hai bên cần tiến tới hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau. Hai bên cũng đã tiến hành giao các phòng chức năng làm đầu mối thực hiện, dự thảo các nội dung phối hợp để báo cáo, xin ý kiến Lãnh đạo 2 cơ quan vào giữa tháng 4/2016.

Xuân Thường