Hồ sơ các địa phương đề nghị bổ sung, điều chỉnh danh sách thôn ĐBKK và xã các khu vực

11:13 AM 01/10/2018 |   Lượt xem: 10294 |   In bài viết | 

Hồ sơ các địa phương đề nghị bổ sung, điều chỉnh danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020 kèm theo văn bản số 1139/UBDT-CSDT ngày 25/9/2018 về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Chi tiết Hồ sơ:

Bắc Giang

Đắk Lắk

Đồng Nai

Hòa Bình

Lào Cai

Lai Châu

Kon Tum

Ninh Thuận

Quảng Bình

Quảng Ngãi

Sơn La

Yên Bái

Nghệ An