Giao ban báo chí quý III các báo, tạp chí thực hiện Quyết định số 59/QĐ-TTg

03:27 PM 22/08/2017 |   Lượt xem: 35809 |   In bài viết | 

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn chủ trì và phát biểu tại Hội nghị

Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định 59/QĐ-TTg  8 tháng đầu năm 2017 và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm do ông Vũ Hữu Hoạt, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền (Ủy ban Dân tộc) trình bày tại Hội nghị cho thấy: Từ đầu năm đến nay, thực hiện Quyết định số 59/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Dân tộc đã kịp thời định hướng và cung cấp thông tin tuyên truyền về công tác dân tộc, chính sách dân tộc cho các báo, tạp chí theo chủ đề hàng tháng, quý. Thông qua công tác điểm báo, nâng cao chất lượng quản lý nội dung các ấn phẩm báo, tạp chí đã kịp thời những hạn chế để phục vụ tốt các đối tượng thụ hưởng chính sách.

Các báo, tạp chí tập trung tuyên truyền những nhiệm vụ trọng tâm công tác dân tộc và kết quả thực hiện chính sách dân tộc ở vùng DTTS và miền núi; kịp thời thông tin các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Ủy ban Dân tộc; các bộ, ngành về công tác dân tộc… Các báo, tạp chí đã thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, bám sát nhiệm vụ chính trị, đề cao trách nhiệm trong việc cải tiến nội dung, hình thức, chất lượng thông tin. Trong đó, các báo xuất bản ấn phẩm chuyên đề bước đầu đạt hiệu quả thiết thực. Việc trình bày đã có sức thu hút, lôi cuốn, thuyết phục đồng bào tốt hơn. Bên cạnh đó, các báo, tạp chí đã thực hiện tốt công tác nhân đạo, từ thiện…

Những tháng cuối năm 2017, các báo, tạp chí trên cơ sở tôn chỉ, mục đích, nhiệm vụ tuyên truyền, thông tin, tổ chức nghiên cứu, xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “ Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2017-2021”; tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền về công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc năm 2017; các sự kiện chính trị xã hội quan trọng do Ủy ban dân tộc tổ chức; tình hình phát triển kinh tế- xã hội ở các địa phương; tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức các báo, tạp chí…

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã thống nhất những kết quả đạt được thời gian qua. Đồng thời, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền; kiến nghị, đề xuất việc triển khai Quyết định cũng như các thủ tục thanh quyết toán, tài chính kịp thời hơn để các báo, tạp chí không bị động.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn đánh giá cao những kết quả đạt được của các báo, tạp chí trong việc thực hiện nhiệm vụ. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm khẳng định: các báo, tạp chí đã có bước chuyển mình; chủ động, tích cực hơn trong việc tuyên truyền hướng về vùng sâu, vùng xa, vùng DTTS.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đề nghị: thời gian tới, các báo, tạp chí phải không ngừng nâng cao chất lượng bài viết; nắm bắt thường xuyên hệ thống chính sách dân tộc để thông tin kịp thời, các chính sách đặc thù cho vùng DTTS, miền núi phải tuyên truyền chuyên sâu hơn; tập trung tuyên truyền các sự kiện lớn do Ủy ban Dân tộc tổ chức, như: “Lễ tuyên dương người có uy tín, nhân sỹ trí thức và doanh nhân tiêu biểu DTTS toàn quốc lần thứ nhất năm 2017”; Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2017…

Thanh Huyền