GIẤY MỜI TỌA ĐÀM KHOA HỌC "Chuyển giao KHCN vào vùng nông thôn miền núi" và "Một số vấn đề mới về người DTTS ở vùng Tây Nguyên"

10:23 AM 31/10/2015 |   Lượt xem: 2200 |   In bài viết | 

Địa điểm: Hội trường nhà C, 80-82 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội.

Ban Tổ chức trân trọng kính mời các đồng chí quan tâm đến dự và phát biểu ý kiến thảo luận.

Tin khác