Tỉnh Bình Phước

03:06 PM 10/11/2015 |   Lượt xem: 17825 |   In bài viết | 

Ban Dân tộc tỉnh Bình Phước

Trụ sở: Số 244, Đường Trần Hưng Đạo, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài.

Điện thoại: (0271) 3881510 - Fax: 3888375

Website:http://bdt.binhphuoc.gov.vn/

Email: dtbinhphuoc@cema.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

LÃNH ĐẠO BAN    

Lý Trọng Nhân

Trưởng ban

3999033

nhanlt.bdt@binhphuoc.gov.vn

Nguyễn Lương Nhân Phó Trưởng ban 3881510 nhanln.bdt@binhphuoc.gov.vn
Điểu Nen Phó Trưởng ban 3881510 nend.bdt@binhphuoc.gov.vn
VĂN PHÒNG 3881510  
Châu Minh Hoàng Chánh Văn phòng 3864999 hoangcm.bdt@binhphuoc.gov.vn
PHÒNG TUYÊN TRUYỀN - ĐỊA BÀN 3888371  
Nguyễn Minh Trí Trưởng phòng   trinm.bdt@binhphuoc.gov.vn
THANH TRA    
Thạch Lực Chánh Thanh tra 3888376 luctl.bdt@binhphuoc.gov.vn
PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP    
Nguyễn Thị Thắm   3887384 thamnt.bdt@binhphuoc.gov.vn
PHÒNG CHÍNH SÁCH    
Hoàng Anh Dũng   3887738 dungha.bdt@binhphuoc.gov.vn

 

(Danh bạ được cập nhật từ website Ban, đến tháng 10/2022, nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về Email: banbientap@cema.gov.vn)