Học viện Dân tộc

12:00 AM 30/07/2021 |   Lượt xem: 21658 |   In bài viết | 

HỌC VIỆN DÂN TỘC

 

 
 

PGS.TS Trần Trung
Giám đốc Học viện Dân tộc

 

 

Chi tiết: Cơ cấu tổ chức của Học viện Dân tộc: xem tại đây
.

Quyết định số 407/QĐ-UBDT ngày 11/7/2017 quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Dân tộc

(Thông tin được cập nhật đến ngày 17/02/2022, khi có sự thay đổi, đề nghị gửi về: banbientap@cema.gov.vn)