Học viện Dân tộc

02:22 AM 22/12/2015 |   Lượt xem: 8094 |   In bài viết | 

Tên đơn vị: Học viện Dân tộc

Địa chỉ: Khu Đô thị Dream Town, đường 70, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024. 37831662

Email: hvdt@cema.gov.vn

Quyết định số 407/QĐ-UBDT ngày 11/7/2017 quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Dân tộc

 

PGS.TS Trần Trung
Q.Giám đốc

 

 

 

PGS.TS. Bế Trung Anh
Phó Giám đốc