Hội nghị tập huấn về bảo vệ môi trường tại Cà Mau

10:01 AM 12/05/2016 |   Lượt xem: 9014 |   In bài viết | 

Ông Triệu Hồng Sơn, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp phát biểu tại Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có 70 đại biểu gồm Lãnh đạo Ban Dân tộc, đại diện lãnh đạo Phòng Dân tộc các huyện, thành phố, cán bộ xã, ấp nơi có đông đồng bào dân tộc sinh sống và người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
 
 Tại Hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được nghe 04 chuyên đề với những nội dung thiết thực: Tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường với sự phát triển bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu; Tác động của suy thoái, ô nhiễm môi trường cũng như mức độ ảnh hưởng trực tiếp từ môi trường đến sản xuất và đời sống của người dân; Hướng dẫn cách xử lý các chất gây ô nhiễm nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và hành động trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường sống; Phổ biến một số kinh nghiệm trong sản xuất phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững gắn với bảo vệ môi trường vùng DTTS.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn.

Qua Hội nghị, các đại biểu là người có uy tín trong đồng bào DTTS tích cực hưởng ứng chung tay bảo vệ môi trường và khắc phục tác hại của ô nhiễm môi trường; đề cao trách nhiệm của mình khi tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường và tuyên truyền, vận động, nhắc nhở mọi người trong gia đình, cộng đồng dân cư nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Triệu Hồng Sơn, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp cho biết, trong những năm qua, UBDT đã phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tích cực triển khai công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường vùng đồng bào DTTS. Tuy nhiên, công tác này còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, bất cập do địa hình hiểm trở, trình độ nhận thức của một số người dân còn hạn chế nên chưa đạt được hiệu quả như mong muốn. Ông hy vọng, thông qua Hội nghị này sẽ giúp trang bị cho đội ngũ người có uy tín, cán bộ làm công tác dân tộc địa phương những kiến thức cơ bản về Luật Bảo vệ môi trường và nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường trong đồng bào DTTS. Ông đề nghị, đội ngũ người có uy tín cùng cán bộ làm công tác dân tộc ở các cấp địa phương sau Hội nghị tập huấn sẽ là những tuyên truyền viên tích cực, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các DTTS bảo vệ môi trường và góp phần giúp phát triển bền vững tài nguyên, môi trường./.

(Ngọc Bích)